Beheerder binnen Mamut

Licentiegebruik in Mamut Business Software

Mamut Support ID: M-01005305
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 15 juni 2011

Omschrijving

Het licentienummer bepaalt tot welk programma en welke functionaliteit u toegang krijgt binnen uw pakket. Het licentienummer is een uniek nummer dat slechts één keer geregistreerd kan worden.

Van de evaluatieversie naar de volledige versie:

Bij de aanschaf van Mamut Business Software zult u een licentienummer toegestuurd krijgen dat u binnen Mamut kunt registreren via Help – Info – Licentienummer registreren. Indien u toegang heeft tot Internet en ervoor kiest verbinding te maken, zal de registratie onmiddellijk gebeuren, en zult u toegang krijgen tot de volledige versie die u aangeschaft heeft. Indien u additionele producten heeft aangeschaft, zult u voor ieder van die producten een licentienummer toegestuurd krijgen. Deze licentienummers dienen ook via Help – Info – Licentienummer registreren geregistreerd te worden nadat u het licentienummer voor het programma zelf heeft geregistreerd.

Verlenging van de serviceovereenkomst, uitbreiding met nieuwe gebruikers of aanschaf van additionele producten:

Wanneer u een volledige versie van Mamut Business Software heeft geregistreerd, en op een later tijdstip de serviceovereenkomst verlengt of additionele producten aanschaft, zult u slechts een e-mail ontvangen met daarin de mededeling dat er veranderingen zijn doorgevoerd binnen uw licentie, en dat u de nieuwe licentie-informatie kunt downloaden om de licentie in uw programma bij te werken. Om de bijgewerkte licentie-informatie te downloaden, kiest u voor Help – Info – Licentiebestand downloaden.

Belangrijk! Additionele producten hebben verschillende eigenschappen. Sommige additionele producten gelden voor een specifiek aantal gebruikers of bedrijfsdatabases, en sommige gelden voor alle gebruikers en bedrijfsdatabases. Wanneer u uw licentie heeft bijgewerkt met een additioneel product, kiest u Help – Info – Beheer licentiegegevens om aan te geven welke gebruiker of welke bedrijfsdatabase gebruik kan maken van de nieuwe functionaliteit.

Beheren van de licentiegegevens:

In Mamut Business Software is er een eigen beheertool met betrekking tot de licentie(s). De tool vindt u via Help – Info – Beheer licentiegegevens. Dit scherm geeft u een volledig overzicht over uw licentie en op welke machines het programma geïnstalleerd is. Hier kiest u ook de verdeling van de verschillende additionele producten.

Additionele producten: Hier heeft u een overzicht van de additionele producten waartoe uw licentie u toegang verleent. Markeer het additionele product, en u zult zien of de huidige licentie geldt voor alle gebruikers en bedrijfsdatabases, of dat u het additionele product dient te koppelen aan een gebruiker of een bedrijfsdatabase. 

Geïnstalleerde machines: Hier heeft u overzicht over alle machines in het netwerk die aan de database gekoppeld zijn. U dient een licentie te hebben voor iedere machine waarop u Mamut wenst te installeren. Indien u het Aantal licenties (zie de lijst) reeds in gebruik heeft, kunt u machines op non-actief zetten die niet gebruikt worden, zodat er weer licenties vrijkomen.

Websitelicenties: Hier heeft u een overzicht van alle gemaakte websites, en heeft u de mogelijkheid de registratie van een website op te heffen.

  • Website: Werknaam voor de website.
  • Registratie: Het Internetadres waarop de website geregistreerd is.
  • Type site: Aanduiding van het type licentie dat aan de website is gekoppeld, met de volgende keuzes:
  1. Geen website: Er is geen licentie gekoppeld aan de website.
  2. Website: Website met beperkte functionaliteit, zonder webwinkel.
  3. Volledige website: Website met webwinkel.

Om de registratie van een website op te heffen, kunt u de website aanklikken en kiezen voor Geen website.