Beheerder binnen Mamut

Routines voor het maken van back-ups

Mamut Support ID: M-01005802
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 15 augustus 2015

Omschrijving

Het is belangrijk om regelmatig back-ups te maken van de gegevens die u in Mamut heeft ingevoerd en deze op een veilige plaats (buiten uw kantoor) op te slaan. Hier volgen enkele tips voor het maken van back-ups.

Het is belangrijk om regelmatig een back-up van uw gegevens in Mamut te maken. Dit kan u veel tijd besparen wanneer bijvoorbeeld uw harde schijf beschadigd raakt. Het is mogelijk om een back-up te maken terwijl er gebruikers ingelogd zijn.

Hoe vaak zal ik een back-up maken? 

De gebruiker, of de systeemverantwoordelijke, is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de datafiles (backup). De frequentie voor het maken van de back-up is afhankelijk van hoe vaak het programma gebruikt wordt. Het wordt aangeraden om dagelijks na het werken in Mamut een back-up te maken.

Het is niet noodzakelijk om een back-up te maken wanneer de gebruiker alleen opslaat en afdrukken maakt vanuit een bestaande dataset. Maar wanneer er voortdurend nieuwe registraties ingevoerd worden, zoals nieuwe relaties, adreswijzigingen etc. moet u er zeker van zijn dat deze data ook in een back-up bewaard worden. Bij een eventuele systeemcrash is het zowel tijdrovend als ingewikkeld om de dataset te reconstrueren. Bij actief gebruik van Mamut wordt daarom aangeraden om dagelijks een back-up te maken.

Wanneer u klaar bent aan het eind van de dag: 

Zoals gezegd wordt het aangeraden om iedere keer dat u in Mamut gewerkt heeft een back-up te maken, vooral wanneer u Mamut dagelijks gebruikt. Wanneer u Mamut afsluit zal u automatisch gevraagd worden of u een back-up wilt maken. Wanneer u Ja op deze vraag antwoordt zult u altijd een recente back-up tot uw beschikking hebben.

Externe back-up:

Een back-up kan op de harddisk, een cd of een ander medium worden opgeslagen. Bij het installeren van Mamut en het aanmaken van de database wordt er op de harde schijf een map gemaakt genaamd C:\Users\Public\Public Mamut\Data\SystemXXXX\Backup. Deze map kan gebruikt worden voor frequente en tijdelijke back-ups van de ingevoerde gegevens. Bij een eventuele schrijffout op de harde schijf kan het voorkomen dat de harde schijf niet meer werkt. Daarom wordt aangeraden dat de gebruiker dagelijks een back-up maakt en deze op een cd of een ander externe medium opslaat. Op deze manier heeft u altijd een back-up van uw gegevens bij eventuele problemen met de PC of harde schijf.

Bij het maken van een update:

Wanneer u een update van uw Mamut programma maakt wordt het aangeraden om eerst een back-up van de gegevens te maken. Mamut maakt automatisch een back-up naar de harde schijf C:\Users\Public\Public Mamut\Data\SystemXXXX\Backup wanneer u een update maakt, maar er blijft een kans dat deze beschadigd raakt. Daarom moet u een back-up naar een cd of ander medium maken voordat u met het maken van de update begint. Op deze manier bent u er zeker van dat u uw data niet verliest.