E-commerce

Heeft u een domeinnaam, die u wenst te linken aan uw Mamut website?

Mamut Support ID: M-01004725
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 juni 2011

Omschrijving

Wanneer u al een domeinnaam op het Internet heeft, dan kunt u evenwel deze gebruiken, ondanks het feit dat u al een website heeft geregistreerd bij ons. U dient een zogenaamd Redirect-bestand aan te maken.

U moet ervoor zorgen dat u toegang heeft tot een server waar u uw geregistreerde domeinnaam kunt opslaan. De meeste Internet-providers verhuren serverruimte, neem daarom contact op met uw locale provider. Op de domeinnaam die u geregistreerd heeft dient er ook een "Redirect-bestand" bewaard te worden. Dit bestand zorgt ervoor dat de bezoeker automatisch doorgeschakeld wordt naar de website die u bij ons geregistreerd heeft.

Een "Redirect-bestand" ziet er als volgt uit:

------------------START HTML FIL----------------------------------
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="0; URL=http://www.mamut.net/company">
<TITLE>MAMUT REDIRECTOR</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
One moment please
</BODY>
</HTML>
------------------EINDE HTML FIL----------------------------------

LET OP: Company = de naam op de website die u bij ons heeft geregistreerd (in een woord)
NB: De gestippelde lijn zal er niet bij komen te staan; deze is alleen bedoeld voor markering van het begin en het einde van het bestand.

De meeste internetproviders slaan dit bestand voor u op en bewaren deze op uw eigen geregistreerde domeinnaam. De prijzen voor de huur van serverruimte variëren tussen de verschillende providers; het kan daardoor verstandig zijn om verschillende leveranciers te bekijken om een alternatief te vinden dat het meest geschikt is voor uw situatie. Wat u moet onthouden om duidelijk te maken naar uw provider toe is dat uw geregistreerde domein de klant automatisch zal doorschakelen naar uw website bij ons.

Sommige internetproviders zullen vragen naar het IP-adres van de site waar men naar doorgestuurd zal moeten worden. Aangezien uw Mamut website geen vast IP adres heeft kunnen we u ook geen IP-adres opgeven welke u dan weer kunt doorgeven aan uw provider.