E-commerce

Het systeem heeft geen koppeling met de server in de E-Commerce module

Mamut Support ID: M-02025017
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 2 maart 2012

Omschrijving

Melding:

«Er is een probleem met het koppelen naar de server voor de downloads van updates»

De melding komt bij:

Registreren, bewerken, voorbeeld bekijken en updaten van de website.

Bekende oorzaken:

  • Proxyserver laat geen koppeling toe naar *.mamutweb.com
  • Poort 8080 in de firewall is niet geopend voor uitgaand verkeer.

Oplossing:

Configureer de proxyserver en/of firewall om Mamut de noodzakelijke toegang te geven. De procedure kan per software verschillen maar het zijn dezelfde uitzonderingen die ingevoerd moeten worden.

Hieronder staan de stappen om uitzonderingen toe te voegen in de proxy instellingen in Internet Explorer, en om poort 8080 te openen voor uitgaand verkeer in de Windows Firewall.

Let op! Wanneer u geen toegang heeft tot de instellingen die hieronder staan beschreven kan het zijn dat de proxyserver/firewall in ingesteld door uw IT-leverancier. Contacteer uw leverancier voor het uitvoeren van onderstaande configuratie voor alle gebruikers die e-commerce gebruiken in Mamut Business Software. 

Configureren van proxy-instellingen in Internet Explorer:

  1. Open Internet Explorer
  2. Ga naar Extra (Tools) – Internetopties (Internet options) – Verbindingen (connections)- LAN-instellingen (LAN Settings)
  3. Vink de instelling voor proxyserver aan en klik op Geavanceerd (Advanced )
  4. Voeg *.mamutweb.com toe onder Uitzonderingen (Exceptions) – Proxyserver niet gebruiken voor adressen dien beginnen met: (Do not use proxy server for addresses beginning with:)

Configureren van Windows firewall:

  1. Open de Windows Firewall door te klikken op de Start-knop - Configuratiescherm (Control Panel) – Systeem en Beveiliging (System and Security) – Windows Firewall (Windows Firewall)
  2. Klik op Geavanceerde instellingen (Advanced Settings) in het menu aan de linkerkant van het scherm. Indien er gevraagd wordt om een wachtwoord of bevestiging, geeft u het wachtwoord in of geeft u de bevestiging.
  3. In het venster Windows-firewall met geavanceerde beveiliging klikt u op Regels voor uitgaande verbindingen (Outbound Rules) aan de linkerkant van het scherm, en daarna klikt u op Nieuwe regel (New Rule) aan de rechterkant.
  4. Volg de instructies in de wizard voor regels voor uitgaande verbindingen. Wanneer u om een poort gevraagd wordt voegt u poort 8080 toe.