E-commerce

Hoe kan ik de tekst op de website aanpassen?

Mamut Support ID: M-02021956
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2011

Omschrijving

U kunt een tekst op de website aanpassen via de Voorkeursinstellingen in de module E-commerce.

Deze kunt u vinden via:

  1. Ga naar Beheer – E-commerce – Website-instellingen.
  2. Selecteer tabblad Actieve website.
  3. Druk op de knop Omschrijving

Hier kunt u uw website aanpassen aan uw wensen. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zijn het veranderen van standaard teksten/waarden. Beschrijvende tekst is de teksten die wordt gebruikt in de veldomschrijvingen, links en pull-down menu's op uw website (bijv. Startpagina, Informatie over het bedrijf, Nieuws etc.)

Zo bewerkt u beschrijvende tekst:

  1. Markeer de standaardwaarde Informatie over het bedrijf in de lijst Standaardwaarden.
  2. Klik in het veld Aangepaste tekst
  3. Voer de gewenste tekst in die de standaardwaarde dient te vervangen (als u geen tekst wilt tonen vult u * in).
  4. Klik daarna op de standaardtekst in de lijst met standaardwaarden.
  5. De nieuwe tekst die u heeft ingevoerd wordt nu geregistreerd in het veld Aangepaste tekst.
  6. Update uw website om de veranderingen te activeren.


U heeft nu de standaardwaarde overschreven met uw eigen tekst. Deze zal in uw website verschijnen nadat u de website heeft gepubliceerd. Wanneer u de overschreven tekst wilt verwijderen en u wilt teruggaan naar de standaardwaarde, dan klikt u simpelweg op de standaardtekst en vervolgens op de knop Gebruik standaard. Wanneer u alle overschreven teksten wenst te wijzigen naar standaard waarden, dan klikt u op de knop Alles standaard.