Financieel

Hoe kan ik budgetten aan andere grootboekrekeningen koppelen dan het systeem voorstelt?

Mamut Support ID: M-02022938
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 17 juni 2011

Omschrijving

Indien u ervoor heeft gekozen als budgetbasis de grootboekrekeningen te kiezen, dan zal het systeem rekeningen voorstellen op basis van vastgezette intervallen. Daarop kunt u dan uw budgetten registreren.

Deze manier van werken functioneert in Mamut Office Professional en alle versies daarboven.

U gaat als volgt te werk om de rekeningintervallen voor uw budget te wijzigen:

  1. Ga naar Beheer - Administratie - Budget.
  2. Klik op het icoon Nieuw of klik op Bewerken als u een bestaand budget wenst aan te passen.
  3. Klik op de knop met de drie puntjes aan de rechterkant van het budget waarvoor u het rekeninginterval wilt veranderen.
  4. Klik op het tabblad GB-rekening en klik op de knop Selectie.
  5. Maak een nieuw budget aan door op Nieuw te klikken of selecteer een bestaand budget en klik op Bewerken.
  6. Kies de rekening en klik op OK.

Indien u dat wenst, dan kunt u het budget dat u nieuw heeft aangemaakt voor het creëren van de rekeningintervallen verwijderen. U verwijdert dit budget door de budgetmodule te sluiten, en te gaan naar Beheer - Administratie - Budget. Selecteer het budget dat u wilt verwijderen en klik op het icoon Wissen.