Financieel

Er is geen evenwicht in het boekstuk (-101) bij het inboeken

Mamut Support ID: M-01005667
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 01 augustus 2011

Omschrijving

Als ik in Beheer - Administratie - Inboeken een boeking wil bewaren of verwerken naar het grootboek dan komt de volgende melding naar voren: “Er is geen evenwicht in het boekstuk. (-101)”.

Een boeking in Mamut moet altijd in evenwicht zijn. Met andere woorden: het totaal aan de debetzijde moet gelijk zijn aan de creditzijde.

Onderaan de kolommen Debet en Credit worden de totalen weergegeven; het veld D (Debet) en het veld C (Credit) (licht grijs). Daarnaast geeft het veld S (Saldo) aan wat het saldo is tussen D en C. Als deze 0 is, kunt u de boeking bewaren of direct verwerken naar het grootboek.

Let op! Deze gegevens zijn bijgewerkt als u in de laatste boekingsregel in de kolom van het bedrag op Enter heeft gedrukt, zodat een nieuwe lege boekingsregel is aangemaakt.

Als het boekstuk niet in evenwicht is, dan raden wij u aan om de boekingsregels te controleren en de nodige aanpassingen door te voeren, zodat het boekstuk in evenwicht is en dus bewaard dan wel verwerkt kan worden.