Financieel

Hoe maak ik betalingsherinneringen aan waarbij twee groepen voor kosten worden uitgesloten?

Mamut Support ID: M-02023485
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 8 augustus 2011

Omschrijving

In de wizard voor betalingsherinneringen kunt u verschillende filters instellen, bijvoorbeeld een groep herinneringskosten. Wanneer u echter in plaats daarvan twee groepen herinneringskosten wilt uitsluiten dient u dat te doen via een geavanceerd filter.

U gaat als volgt te werk om betalingsherinneringen te maken waarbij u twee groepen uitsluit: 

 1. Ga naar Beheer – Administratie – Herinnering.
 2. Klik op Nieuwe herinneringen en/of incassoberichten aanmaken en klik op Volgende.
 3. Klik op Filter.
 4. Kies het tabblad Geavanceerd.
 5. Klik op Nieuw.
 6. Klik op het + teken voor Relatie.
 7. Klik op het + teken voor Instellingen, Debiteuren/Crediteuren.
 8. Klik op Groep herinneringskosten en daarna op Volgende.
 9. Selecteer Is niet bij Voorwaarden.
 10. Selecteer bij Waarde de herinneringsgroep welke u wilt uitsluiten.
 11. Klik OK.
 12. Klik weer op Nieuw en herhaal stap 6 tot en met 11 om een nieuwe herinneringsgroep uit te sluiten.

Wanneer u de twee herinneringsgroepen heeft toegevoegd klikt u op OK. U komt nu terug in het filter venster. In het veld Groep selecteert u Alle omdat de geavanceerde selectie nu van toepassing is. Klik op Volgende en volg de wizard verder.