Financieel

Hoe boek ik de waarde van mijn voorraad in op mijn balans?

Mamut Support ID: M-01005670
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 juni 2011

Omschrijving

Bij verkoop of inkoop van artikelen werkt Mamut de waarde van uw voorraad niet automatisch bij in producten (tenzij u Mamut Enterprise E5 heeft). U dient dit handmatig te doen met behulp van de voorraadrekening (3000 standaardrekeningschema) in de Inboekmodule.

De voorraadwaarde op uw balans kunt u handmatig, via de Inboekmodule, boeken. U kunt dit zo vaak doen als u dat wenst. Echter, dit verschilt per onderneming en ondernemingsvorm. Raadpleeg uw accountant over de frequentie van het inboeken van de voorraadwaarde.

Voorbeeld A:

In het onderstaande voorbeeld wordt de voorraadwaarde na inkopen geboekt:

Wij hebben een inkooporder geplaatst van één artikel, het artikel is ontvangen en de factuur is ontvangen. Hierdoor wordt het volgende boekstuk in het dagboek inkoopfactuur geboekt: (Indien u gebruik maakt van de Inkoopmodule wordt deze boeking automatisch aangemaakt.)

S

Rekening

Omschrijving

BTW-code

Debet

Credit

1

7000

Inkoop 21%

1. 21%

100

 

2

1520

Te vorderen BTW

0.Geen

19

 

3

1600

Crediteuren

0.Geen

 

119

Om de voorraadwaarde te boeken, voert u in het dagboek Diversen het volgende boekstuk in:

S

Rekening

Omschrijving

BTW-code

Debet

Credit

1

7000

Inkoop 21%

0.Geen

 

100

2

3000

Voorraad

0.Geen

100

 

Voorbeeld B:

Indien het betreffende artikel weer wordt doorverkocht, dan dient de voorraadwaarde ook te worden aangepast. Voor de creditering van de voorraadrekening kunnen er een aantal principes worden gebruikt. In het onderstaande voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de FIFO-methodiek. Bij de FIFO-methodiek wordt de voorraadwaarde aangepast met de meest recente inkoopsprijs.

De verkoopfactuur ziet er als volgt uit: (Indien u gebruik maakt van de Order/Factuur module wordt de onderstaande boeking automatisch bij facturering aangemaakt.)

S

Rekening

Omschrijving

BTW-code

Debet

Credit

1

1300

Debiteuren

0.Geen

238

238

2

8000

Verkoop 21%

1. 21%

 

200

3

1500

Af te dragen BTW

0.Geen

 

38

Het artikel is dus voor € 200 ex. BTW verkocht. De voorraad moet echter met € 100 worden aangepast: