Financieel

Hoe boek ik een betaling in die niet gekoppeld is aan een factuur?

Mamut Support ID: M-01004491
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 01 augustus 2011

Omschrijving

Het is mogelijk dat u een betaling ontvangt of uitvoert die niet gekoppeld is aan een factuur, maar bedoeld is als betaling van eerdere of aankomende facturen.

Indien u een inkomende of uitgaande betaling boekt zonder deze te koppelen aan een factuur, dient u dit uit te voeren via het Inboekscherm.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer – Administratie – Inboeken.
  2. Klik op Nieuw voor een nieuwe boeking en kies een dagboek, zoals Bank of Kas.
  3. Geeft het rekeningnummer op voor klant of leverancier (bijvoorbeeld 1300 of 1600).
  4. Het venster Rekeningschema / Relaties wordt weergegeven. Selecteer de betreffende klant of leverancier.
  5. In het volgende venster (Betaling) klikt u op Nieuw daar u de betaling niet gaat koppelen aan een bestaande factuur.
  6. In het volgende venster dient u een factuurnummer of een betalingskenmerk in te vullen. U kunt in het veld factuurnummer tekst invoeren, zoals bijvoorbeeld ”losstaande betaling” o.i.d.. Klik vervolgens op OK.
  7. Vul het bedrag in en klik op OK.
  8. U kunt nu de tegenrekening invullen die bij deze boeking hoort.