Financieel

Hoe kan ik de Debiteuren/Crediteuren modules gebruiken?

Mamut Support ID: M-02024922
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 7 mei 2013

Omschrijving

Dit artikel behandelt de functionaliteiten van de subadministratie en hoe u deze kunt aanpassen naar uw eigen wensen. Als basis wordt de debiteurenmodule genomen, maar u kunt dezelfde functionaliteiten in de Crediteurenmodule toepassen.

Ga naar Beheer – Administratie – Debiteuren om de subadministratie voor Debiteuren te openen.

Betalingen:

Indien u een betaling van een klant wilt boeken dient u de betreffende post te selecteren en te klikken op het Betalingen icoon. Geef de betalingsdatum in en selecteer de gewenste grootboekrekening. Als er grootboekrekeningen ontbreken in de afrollijst kunt u deze toevoegen onder Beheer  Instellingen  Administratie – Module-instellingen - Betaling. Het kan handig zijn om hier ook de grootboekrekening voor Afronding toe te voegen, zodat u gemakkelijk kleine bedragen kan afschrijven.

Indien de klant slechts een deel van de factuur heeft betaald kunt u hiervoor het bedrag in de kolom ontvangen overschrijven. De post blijft dan nog wel bij de openstaande posten staan. Pas als de post volledig is betaald komen de factuur en de betaling onder de gesloten posten te staan.

Wanneer u nu op OK klikt, zal er een betalingsboekstuk in het grootboek doorgevoerd worden.

Posten Matchen/Koppelen:

Als er meerdere posten onder dezelfde klant staan kunnen deze posten met elkaar gematched of gekoppeld worden. Dit kan door een betreffende post te selecteren en te klikken op het Posten matchen/koppelen icoon. Vink daarna de posten aan die u met de geselecteerde post wilt matchen/koppelen. Indien de totale som van de posten 0 is, zijn ze gematched en zullen ze bij de openstaande posten verdwijnen. Als de som niet 0 is, zijn de posten aan elkaar gekoppeld maar blijven ze zichtbaar onder de openstaande posten. Het totaalsaldo van de gekoppelde posten is dan zichtbaar in de kolom Saldo.

Posten bewerken:

Selecteer de post en klik op het Bewerken icoon. Hier kunt u de post koppelen met een project en afdeling, de vervaldatum aanpassen, instellingen voor herinneringen wijzigen, en overige aanpassingen doorvoeren

Snelkoppelingen naar andere modules:

 • Ga naar relatie (Ctrl + K)
 • Ga naar factuur (Shift + F9)
 • Ga naar boekstuk (Ctrl + Shift + G)

Klanten:

Wanneer u de debiteurenmodule opent komt u standaard in Klanten terecht. Dit is een eenvoudig overzicht van de openstaande posten. U kunt hier op de gewenste kolom sorteren door hier op te klikken. U kunt hier ook de kolombreedte aanpassen en het onderste scherm vergroten door middel van het slepen van de grijze scheidingslijn.

Filter mogelijkheden:

 • Afrollijst voor Filter:
  Klanten – Openstaande posten
  Klanten – Openstaande posten, Saldo=0
  Klanten – Openstaande posten, Saldo<0
 • Selecteer de klant op door het klantnummer in het veld in te geven of door op de grijze ... knop te klikken en de klant op te zoeken.
 • De knop Filterinstellingen (Ctrl + F5)

Let Op! Wanneer u wijzigingen in de filters doorvoert dient u een keer in het scherm te klikken om de wijzigingen door te voeren.

Gebruikersinstellingen:

Om de weergave aan te passen klikt u op Gebruikersinstellingen. Selecteer het tabblad Klanten. U kunt hier kiezen welke kolommen moeten worden weergegeven in het bovenste deel van het venster.

Selecteer vervolgens het tabblad Details. Hier kunt u de kolommen aan vinken welke u in het onderste deel van het scherm wenst te zien. Deze instellingen gelden ook voor het onderste gedeelte van het Overzicht.

Overzicht:

Klik op Overzicht aan de linkerkant van het scherm. Hier wordt en meer gedetailleerd overzicht van de debiteurenposten, met meer zoekmogelijkheden, weergegeven. U kunt hier ook de gesloten posten terug zien. Wees opmerkzaam dat de meeste knoppen en filters van Klanten ook hier beschikbaar zijn en dat deze op dezelfde manier werken.

Filter mogelijkheden:

- Dezelfde als onder Klanten

- De velden rechts van de knop om klanten op te zoeken. Alle velden hebben dezelfde mogelijkheden. U kunt kiezen tussen 11 mogelijkheden en er 3 selecteren die u het meest gebruikt.

Gebruikersinstellingen:

Klik op Gebruikersinstellingen en selecteer Overzicht. Vink de kolommen aan welke u zichtbaar wilt hebben.

Klik vervolgens op de knop Instellingen voor de weer te geven selectie. U kunt hier kiezen welke opties er aanwezig moeten zijn in de afrollijst per selectie en. De selectie is verdeeld in openstaande- en gesloten posten.

Ouderdomsanalyse:

Klik op Ouderdomsanalyse aan de linkerkant. De ouderdomsanalyse geeft een overzicht van klanten met een uitstaande schuld verdeeld over vervallen en niet vervallen posten. De lijst laat een regel per klant zien met posten die zijn onderverdeeld in het aantal dagen dat een post vervallen is. Wanneer u het aantal vervallen dagen wilt wijzigen kunt u dit doen bij de gebruikersinstellingen. Klik daarvoor op Gebruikersinstellingen en selecteer het tabblad Ouderdomsanalyse. Hier kunt u het aantal dagen per tijdvak ingeven.

Saldo-overzicht:

Klik op Saldo-overzicht aan de linkerkant. Hier ziet u een overzicht van beginsaldo, mutaties en eindsaldo per maand. U kunt kiezen om het saldo voor alle klanten te zien of voor één geselecteerde klant.

Door te klikken op Transacties per periode kunt u diepgaander de mutaties bekijken welke de bron zijn voor de betreffende saldi per periode.

Instellingen:

Klik op Instellingen aan de linkerkant. Hier dient u aan te vinken welke functionaliteiten u wilt gebruiken. Wanneer u een functionaliteit aanvinkt ziet u dat de knop instellingen aan de rechterkant beschikbaar wordt. We adviseren om door alle instellingen te gaan van de functionaliteiten die u aanvinkt.

Wanneer u op Ok klikt, ziet u de functionaliteiten, welke u heeft aangevinkt aan de linkerkant van het scherm staan.

Let op! Wees opmerkzaam dat niet alle functionaliteiten welke hier beschreven zijn in alle versies van Mamut beschikbaar zijn.