Financieel

Hoe kan ik mijn betaalde of ontvangen BTW inboeken?

Mamut Support ID: M-02021800
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 20 mei 2011

Omschrijving

Bij het afdrukken en versturen van uw BTW-aangifte naar de Belastingdienst, zult u het onder rubriek 5-G vermelde bedrag moeten afdragen of u heeft het bedrag tegoed. In beide gevallen zult u de betaling of ontvangst via de Inboekfunctie invoeren.

De betaling of ontvangst geschied op uw bankrekening. U ontvangt een rekeningafschrift met daarop de bij of afschrijving ten gevolge van de BTW-aangifte.

 1. Ga naar Beheer - Administratie - Inboeken.
 2. Kies voor het aanmaken van een nieuw boekstuk. U kunt hiervoor de sneltoets combinatie [CTRL+N] gebruiken.
 3. In het inboekscherm selecteert u het dagboek behorende bij het rekening afschrift. Druk hierna op de [TAB] toets.
 4. Voer de datum van het boekstuk / bankafschrift in.
 5. Selecteer de knop Rekeningafschrift.
 6. In het Rekeningafschrift-venster, selecteert u de bankrekening’
 7. Voer vervolgens in hetzelfde venster het begin- en eindsaldo van het bankafschrift en het Rekeningafschriftnummer in en klik op OK. Het mutatie bedrag zal op de eerste regel van het boekstuk worden opgenomen.
 8. Vervolgens kunt de mutaties op uw bankafschrift regel per regel invoeren.

  U gaat als volgt te werk indien u BTW hebt moeten afdragen.

 1. Voor de mutatie ten gevolge van het afdragen van de BTW, selecteert u in het veld rekening, rekeningnr. 1830 BTW betaald.
 2. Voer het afgedragen bedrag aan de Debet-zijde in.

  U gaat als volgt te werk indien u BTW hebt terug ontvangen.

 1. Voor de mutatie ten gevolge van het terug ontvangen van BTW, selecteert u in het veld rekening, rekeningnr. 1830 BTW betaald.
 2. Voer het terug ontvangen bedrag aan de Credit-zijde in.