Financieel

Hoe registreer ik slechts een gedeelte van de openingsbalans? (gebruik van een tijdelijke rekening)

Mamut Support ID: M-01003871
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 17 juni 2011

Omschrijving

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om debiteurenvorderingen en crediteurenvorderingen te registreren voordat het resterende gedeelte van de openingsbalans klaar is voor registrering. Indien u geen rekeningen heeft waartegen u openstaande posten van debiteuren en crediteuren kunt boeken, dan kunt u gebruik maken van tijdelijke rekeningen.

Bij het aanmaken van een nieuwe database voert men normaal gesproken ook een openingsbalans in. De meeste bedrijven krijgen hulp van een accountant of een boekhouder bij het registreren van de openingsbalans, dit kan soms enige tijd duren. Sommige klanten wensen om die reden alvast de debiteurenvorderingen en crediteurenvorderingen te boeken, zodat zij een beter overzicht hebben over hun debiteuren en –crediteurenadministratie. Indien u de openingsbalans niet compleet invoert kan u problemen krijgen bij het vinden van rekeningen waartegen u de boekingen wenst te voeren. Daarom kunt u tijdelijke rekeningen aanmaken om uw debiteurenvorderingen en crediteurenvorderingen op te boeken. Een voorbeeld van een tijdelijke rekening kan 1301 zijn voor debiteurenvorderingen en 1601 voor crediteurenvorderingen.

Wanneer u de openingsbalans klaar hebt voor registratie in de Inboekmodule dan boekt u ook het saldo van de tijdelijke rekeningen naar de juiste rekeningen. Indien u hier meer informatie over wenst adviseren wij u dit met uw boekhouder of accountant te bespreken.

Gerelateerde supportnotes