Financieel

Hoe werkt de toekomstige cashflow?

Mamut Support ID: M-02022674
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 9 augustus 2011

Omschrijving

Met behulp van de functionaliteit voor toekomstige cashflow kunt u inzicht krijgen in toekomstige liquiditeit gebaseerd op reeds aanwezige informatie.

Weergave van toekomstige cashflow geeft u de huidige cashflow gebaseerd op de bedragen die binnen komen en uitgaan in de vorm van geregistreerde inkomsten en uitgaven in het programma. De cashflow wordt als volgt berekend:

 • Saldo van de rekening waarop Bank/Giro/Kas in het rekeningschema is opgenomen
 • Verwachte betalingen van klanten op openstaande posten die in de debiteurenadministratie staan
 • Betalingen aan leveranciers van openstaande posten die geregistreerd staan in de crediteurenadministratie
 • Debiteuren/crediteurenposten worden berekend op basis van de vervalsdatum van posten
 • Bedragen worden gepresenteerd op weekniveau voor het aantal weken dat u hebt gekozen. De dag datum is de start van de week.

Om de rekeningen Kas, Bank en Giro weer te geven in de lijst met rekeningen met berekeningen van de cashflow dienen de rekeningen als zodanig aan gemerkt te zijn in het rekeningschema. U kunt indien gewenst ook andere rekeningen toevoegen.

U gaat als volgt te werk om een rekening toe te voegen:

 1. Selecteer Beheer– Administratie – Rekeningschema
 2. Klik op Lijst (Ctrl+L)
 3. Selecteer de gewenste rekening en klik op OK
 4. Kies het tabblad Uitgebreid
 5. Zet een vinkje bij Bank/Postbank/Kas
 6. Klik op Opslaan (Ctrl+S) en sluit het venster

U gaat als volgt te werk om de wizard voor de toekomstige cashflow te starten:

 1. Ga baar Beheer – Administratie – Grootboek
 2. Klik op de knop Cashflow
 3. Klik op de knop Wizard

In de wizard zullen zowel de klant- als de leveranciersbetalingen naar voren komen en aangevinkt staan zodat ze in de berekening van de cashflow worden meegenomen. Posten die zijn aangemerkt als ‘Bestreden eis’ zullen ook in de lijst staan maar niet aangevinkt zijn. Hierdoor worden de bestreden posten ook niet in de berekening meegenomen.

Posten zonder vervaldatum en vervallen posten zullen vandaag worden weer geven maar zullen niet aangevinkt zijn.

Indien er meerdere posten gekoppeld zijn door een match-ID dan zullen deze posten gegroepeerd worden weergegeven. Het is mogelijk om de betalingsdatum handmatig aan te passen voor een debiteuren/crediteurenpost als bekend is dat de post gewijzigd is.

In het hoofdscherm kunt u er voor kiezen om de cashflow weer te geven in cijfers (Rapport Overzicht) of als grafisch overzicht.

Als u kiest voor grafisch overzicht dan kunt u bovendien kiezen of de overzichten per week of per dag in kolommen om lijnen wenst weer te geven en of u het voorgaande jaar wenst te zien.

U kunt ook een overzicht van de cashflow afdrukken. Als u klikt op het zwarte driehoekje rechts van de printer knop kunt u kiezen voor een afdrukvoorbeeld of export naar Excel.

Op het bureaublad in Mamut kunt u een grafisch overzicht zien over de toekomstige cashflow. Deze kunt u vinden in het aandachtsgebied op uw bureaublad door te klikken op Status of Bank. De cijfers in het grafische overzicht zijn afkomstig van Toekomstige cashflow.

De functionaliteit voor toekomstige cashflow is alleen in Mamut Enterprise E3 en hoger aanwezig.