Financieel

Hoe werkt het gebroken boekjaar en de BTW-administratie in Mamut?

Mamut Support ID: M-01004960
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2016

Omschrijving

Een korte beschrijving van de wijze waarop perioden en BTW-perioden werken in Mamut bij een gebroken boekjaar.

Aanname:

Stel, u hebt een gebroken boekjaar dat begint op 1 mei 2016 en eindigt op 30 april 2017. Dit houdt in dat de eerste boekingsperiode (1) de maand mei 2016 zal zijn. De bijbehorende BTW-periode is daarentegen (5). Zie hiervoor de bijgevoegde koppelingstabel:
  

Maand

Boekingsperiode

BTW-periode

Mei 2016

1

5 (2016)

Juni 2016

2

6 (2016)

Juli 2016

3

7 (2016)

Augustus 2016

4

8 (2016)

September 2016

5

9 (2016)

Oktober 2016

6

10 (2016)

November 2016

7

11 (2016)

December 2016

8

12 (2016)

Januari 2017

9

1 (2017)

Februari 2017

10

2 (2017)

Maart 2017

11

3 (2017)

April 2017

12

4 (2017)

Jaarafsluitingsperiode

13

-

 

Afdrukken van de BTW-aangifte

Ga naar Beheer - Administratie - Rapporten - Administratie - Btw-aangifte. Bij het afdrukken moet u erop letten dat u het juiste boekjaar en de juiste BTW-periode kiest. In bijvoorbeeld september zal het jaar 2016 zijn en de BTW-periode 9 (in het geval van 12 BTW-perioden per jaar).

Afsluiting van een periode

Wanneer u een boekingsperiode wilt sluiten, gaat u naar Beheer - Administratie - Periode afsluiten. Hier zal het systeem de oudste nog openstaande periode in het actieve boekjaar voorstellen. Als u september 2016 wilt sluiten, dan moet u het boekjaar 2016 en de periode 5 kiezen. Daarmee zal de BTW voor de periode (5)/BTW-periode (9) worden overgeboekt.

Belangrijk

Het volgende boekjaar zal moeten lopen van mei 2016 tot en met april 2017 om te kunnen werken met de BTW-rapporten voor januari - april 2016.