Financieel

Instellingen dagboeken

Mamut Support ID: M-02023312
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2011

Omschrijving

De Administratie-module is standaard geconfigureerd met 13 verschillende Dagboeken. Alles dat wordt geboekt in de financiële administratie, wordt geplaatst in één van deze dagboeken, of in een dagboek dat u zelf heeft aangemaakt. Dit zorgt voor een overzichtelijke indeling in de financiële administratie. Zowel bij het inboeken als bij latere analyse van de financiële data.

Via de instellingen voor ieder dagboek kunt u verschillende functies voor de dagboeken kiezen. Ook kunt u verplichtingen en/of restricties ingeven.

U gaat als volgt te werk:

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie
 2. Klik op het tabblad Administratieve instellingen
 3. Kies Instellingen dagboeken
 4. Kies één van de dagboeken uit de lijst
 5. Klik Bewerken
 6. Op het tabblad Functie kunt u een aantal zaken kiezen:
  a. Boekstukken zijn betalingen of Het dagboek is een creditnotadagboek. Het dagboek kan dan gebruikt worden bij afrekening als het gaat om uw klanten en leveranciers. We spreken dan over betalingen of crediteringen van eerder geregistreerde facturen.
  b. Niet in inboekmodule weergeven kan aangevinkt worden bij dagboeken die u alleen wilt gebruiken bij automatisch aangemaakte boekstukken.
 7. Op het tabblad Verplicht stelt u eisen, waaraan voldaan moet worden voordat u het boekstuk kunt opslaan en kunt verwerken naar het grootboek.
  a. Vink Debiteurenrekeningen aan als het boekstuk altijd een boekingsregel met betrekking tot een klant moet bevatten.
  b. Vink Crediteurenrekeningen aan als het boekstuk altijd een boekingsregel met betrekking tot een leverancier moet bevatten.
  c. Klik op Nieuw om grootboekrekeningen aan te wijzen die altijd in een boekstuk binnen dit dagboek moeten voorkomen.
 8. Op het tabblad Restricties geeft u aan welke zaken niet mogen voorkomen in boekstukken binnen dit dagboek. Pas als hieraan voldaan wordt kan het boekstuk worden opgeslagen en worden verwerkt naar het grootboek.
  a. Vink Debiteurenrekeningen aan indien u niet wilt dat het boekstuk een boekingsregel bevat met betrekking tot een klant.
  b. Vink Crediteurenrekeningen aan indien u niet wilt dat het boekstuk een boekingsregel bevat met betrekking tot een leverancier.
  c.Vink (post)Bank/kas-rekeningen aan indien u niet wilt dat het boekstuk een bank- of kas-grootboekrekening bevat.
  d. Vink Meerdere bank/kas grootboekrekeningen aan indien u niet wilt dat in één boekstuk meerdere verschillende bank en/of kas-grootboekrekeningen gebruikt worden.
  e. Klik op Nieuw om grootboekrekeningen aan te wijzen die nooit in een boekstuk binnen dit dagboek mogen voorkomen. Mochten dit de meeste rekeningen zijn, dan kunt u in plaats van Geblokkeerde grootboekrekeningen beter kiezen voor Toegestane grootboekrekeningen en vervolgens alleen de rekeningen toevoegen die juist wel gebruikt mogen worden.