Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Financieel

Instellingen voor rentefacturen

Mamut Support ID: M-02022056
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2013

Omschrijving

In Mamut Business Software kunt u instellen dat u rentefacturen wenst te maken voor klanten die na de vervaldatum van de factuur betalen.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie
  2. Selecteer tabblad Debiteur/crediteur en zet een vinkje bij Het bedrijf verstuurt rentefacturen aan klanten, die facturen voldoen na vervaldatum.
  3. Klik op Instellingen.

U kunt hier de volgende instellingen definiëren:

Rentepercentage: Hier geeft u het rentepercentage op dat u doorberekent aan klanten die na de vervaldatum betalen. 
Tip! Het tarief voor het berekenen van de rente zijn voor bepaalde perioden vastgesteld. Lees de relevante wetgeving en voorwaarden betreffende rentefacturering goed door. Meer informatie over de Nederlandse wetgeving aangaande rentefacturering vindt u hier:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-wettelijke-rente.html

Alleen een rentefactuur als de berekende rente hoger is dan: Geef eventueel een minimumbedrag aan waarbij de rente gefactureerd dient te worden. 

Betalingstermijn:
 Hier geeft u aan binnen hoeveel dagen de klant zijn rentefactuur moet betalen.

Formulier, binnenlandse klanten: Hier geeft u het afdrukformaat aan dat u voor uw binnenlandse klanten wilt gebruiken. Dit veld heeft alleen invloed op aparte rentefacturen, niet wanneer rente aan een betalingsherinnering wordt toegevoegd.

Formulier, internationale klanten:Hier geeft u het afdrukformaat aan dat u voor uw internationale klanten wilt gebruiken. Dit veld heeft alleen invloed op aparte rentefacturen, niet wanneer rente aan een betalingsherinnering wordt toegevoegd.

Vaste tekst, binnenlandse klanten: Vaste tekst die hier genoteerd wordt, wordt gebruikt op alle rentefacturen voor binnenlandse klanten. Dit veld heeft alleen invloed op aparte rentefacturen, niet wanneer rente aan een betalingsherinnering wordt toegevoegd.

Vaste tekst, internationale klanten: Vaste tekst die hier genoteerd wordt, wordt gebruikt op alle rentefacturen voor internationale klanten. Dit veld heeft alleen invloed op aparte rentefacturen, niet wanneer rente aan een betalingsherinnering wordt toegevoegd.