Financieel

Hoe voer ik de openingsbalans in bij het aanmaken van een nieuwe bedrijfsdatabase?

Mamut Support ID: M-01005594
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2016

Omschrijving

Normaal gesproken wordt de openingsbalans ingevoerd bij het aanmaken van een nieuw boekjaar. Het is ook mogelijk, als u gedurende uw boekjaar besluit om Mamut als financieel administratief programma te gaan gebruiken, de openingsbalans gedurende het jaar in te voeren.

Let op: Deze oplossing is alleen geldig voor het invoeren van een openingsbalans als u een nieuwe bedrijfsdatabase hebt, of gaat aanmaken. Deze oplossing geldt NIET voor het invoeren van een openingsbalans bij een jaarafsluiting. Bij de jaarafsluiting wordt automatisch een openingsbalans voor het nieuwe boekjaar aangemaakt.

Bij het handmatig inboeken van de openingsbalans maakt u gebruik van het dagboek Openingsbalans (OB) in de Inboekmodule: Beheer – Administratie - Inboeken.

U voert uw openingsbalans als volgt in:

 1. Kies Beheer - Administratie - Inboeken en Nieuw voor het aanmaken van een nieuw boekstuk.
 2. Selecteer het dagboek Openingsbalans. Selecteer vervolgens zowel de datum als de periode. Wanneer u bijvoorbeeld uw OB per 01-01-2017 wilt invoeren, dan kiest u na het invoeren voor de datum de periode 1.
 3. Voer uw activa in aan de debetzijde. U kunt hiervoor (onder andere) gebruikmaken van de onderstaande grootboekrekeningen:

Van

Tot

Beschrijving

0010

0520

Vaste activa; algemeen

1000

1490

Vlottende activa; Liquide middelen en vorderingen

1520,1530 en 1537

Vlottende activa; BTW-vorderingen

2000, 2100 en 2900

Vlottende activa; Afschrijvingen, Kruisposten en Betalingen onderweg

3000

3100

Vaste activa; voorraad

Als u bent aangekomen bij uw debiteuren (1300), kunt u kiezen uit de volgende twee mogelijkheden:

(1) U voert per debiteur een eigen boekstukregel in. Voer rekeningnummer 1300 (debiteuren) in en selecteer vervolgens de debiteur uit de lijst met relaties. Voer hierna de factuurgegevens in het dialoogvenster in. Op deze manier kunt u deze posten met behulp van de debiteurenfunctie opvolgen.

(2) Als u veel openstaande facturen hebt, kunt u ook een nieuwe grootboekrekening aanmaken, bijvoorbeeld 1301 "Debiteuren uit oud systeem", en op deze rekening de totale som van alle openstaande posten invoeren.

 • Voer nu uw passiva in. U kunt hiervoor (onder andere) de onderstaande grootboekrekeningen gebruiken:

Van

Tot

Beschrijving

0600

0850

Eigen vermogen, voorzieningen en langlopende schulden

1500, 1510, 1536 en 1539

BTW-afdrachten

1541

1830

Overige schulden, kortlopende schulden en crediteuren

 • Voor het invoeren van uw crediteuren hebt u ook twee mogelijkheden:

(1) U voert per crediteur een eigen boekstukregel in. Voer het rekeningnummer 1600 (crediteuren) in en selecteer vervolgens de crediteur uit de lijst met relaties. Voer hierna de factuurgegevens in het dialoogvenster in. Op deze manier kunt u deze posten door middel van de crediteurenfunctie opvolgen.

(2) Als u veel openstaande facturen hebt, kunt u ook een nieuwe grootboekrekening aanmaken, bijvoorbeeld 1601 "Crediteuren uit oud systeem", en op deze rekening de totale som van alle openstaande posten opvoeren.

 • Verwerk uw openingsbalans naar het grootboek door de optie Verwerken naar grootboek te kiezen.

Invoeren van de openingsbalans gedurende uw boekjaar:

 1. Als u gedurende uw boekjaar uw balans wilt invoeren, bijvoorbeeld per 01-09-2016, moet u de gegevens zoals getoond op uw balans per 31-08-2016 invoeren.
 2. Kies in Beheer - Administratie - Inboeken voor Nieuw voor het aanmaken van een nieuw boekstuk.
 3. Selecteer het dagboek Openingsbalans. Selecteer zowel de datum als de periode.
 4. Voer uw openingsbalans in.
 5. Bij een aantal rekeningen zal het veld BTW-code automatisch worden gevuld met een BTW-code. U moet in deze gevallen door middel van de Tab-toets het veld BTW-code selecteren en dit veld door middel van de 0-toets op Geen zetten.
 6. Verwerk uw balans naar het grootboek door de optie Verwerken naar grootboek te kiezen.

Overig: Wij raden u aan om uw balans als één boekstuk in te voeren en geen gebruik te maken van meerdere boekstukken.