Financieel

Sneltoetsen in de inboekmodule

Mamut Support ID: M-00103436
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 maart 2011

Omschrijving

Om sneller te kunnen inboeken kan het handig zijn om onderstaande lijst met sneltoetsen uit uw hoofd te leren, of af te drukken.

Sommige sneltoetsen hebben meerdere functies, afhankelijk van de plaats in het registratievenster waar de cursor zich bevindt.

+

Nieuw boekstuk - Begint met nieuw boekstuknummer indien het vorige boekstuk in evenwicht is.

Sluit het venster met factuurgegevens nadat het factuurnummer is ingevoerd.

Het verschil tussen de bedragen op laatste regel van het boekstuk tegenboeken.

(Dit kan uitsluitend indien de cursor op de laatste regel in de kolom 'rekening' staat.)

/ of *

Verandert Dagboek

-

Opent het rekeningschema indien de cursor in de kolom 'rekening' staat.

*

Kopieert de omschrijving van de voorgaande transactie wanneer de cursor in de kolom 'omschrijving' staat.

d

Voegt de datum van vandaag in (Programmadatum). Geldt voor datumvelden.

CTRL + INSERT

Boekstukregel invoegen

CTRL+L

Geeft Boekstukoverzicht

CTRL+B

Opent Instellingen dagboeken

CTRL+A

Opent Btw-code register

CTRL+K

Opent Rekeningschema

CTRL+R

Opent Valutaregister

CTRL+I

Opent Gebruikersinstellingen

CTRL+H

Naar grootboek verplaatsen

CTRL+P

Ga naar rapportmodule

CTRL+Q

Venster sluiten

F1

Opent Helpbestand

F3

Ga naar dagboek

F4

Excl. btw in boekstuk

F5

Incl. btw in boekstuk

F8

Ga naar Netto/bruto

F9

Maakt boekstukdatum bepalend voor het veld.

F11

Verplaatst de cursor naar het veld voor de keuze van periode.

F12

Opent de Calculator. Deze functie werkt alleen als u in de kolom Debet of Credit staat.

1300

Opent een overzicht van klanten voor het boeken van een tegoed.

1600

Opent een overzicht van leveranciers voor het boeken van een leveranciersschuld.

CTRL+R

Opent het valutaregister

ESC

Sluit het overzicht van het rekeningschema indien dit op het scherm staat.

Space (spatie)

Opent de afrollijst, indien toegankelijk (bv. in afdeling, project).