Financieel

Vervanging certificaat Digipoort oktober 2019

Mamut Support ID: M-00725821
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 30 september 2019

Omschrijving

Als u BTW- en/of ICP-aangiften elektronisch via het SBR-kanaal naar de Belastingdienst stuurt, moet u over de juiste certificaten beschikken om uw aangiften succesvol te kunnen verzenden. Op 18 oktober 2019 verloopt het PKIoverheid-servercertificaat voor Digipoort, en de Belastingdienst zal dit certificaat op 16 oktober gaan vervangen. In dit artikel leest u welke stappen noodzakelijk zijn om ook na 16 oktober aangiften te kunnen versturen.

Oplossing

U kunt tot 16 oktober met de huidige installatie van Mamut (versie 22.1.1352), waarin de oude certificaten aanwezig zijn, uw BTW- en/of ICP-aangiften versturen.

Om ook na 16 oktober 2019 nog aangiften naar Digipoort te kunnen verzenden, moet u gebruikmaken van het nieuwe PKIoverheid-servercertificaat. Het nieuwe certificaat is beschikbaar in een aangepaste installatieset van Mamut Business Software versie 22.1.1352. Deze installatie moet worden uitgevoerd op 16 oktober of later (wanneer de Belastingdienst het oude certificaat heeft vervangen).

Let op!
U hebt ook de keuze om de aangepaste installatie eerder uit te voeren dan 16 oktober. Houd er dan wel rekening mee dat u in dat geval pas na 16 oktober weer uw aangiften kunt verzenden. Dit omdat de ontvangende partij (de Belastingdienst) de aangiften die ondertekend zijn met de nieuwe certificaten pas accepteert vanaf 16 oktober.

De aangepaste installatieset van Mamut versie 22.1.1352 kunt u hier downloaden. Deze installatieset zal enkel de programmabestanden van Mamut bijwerken, en zal verder geen invloed hebben op de bedrijfsdatabases. Hierdoor gaat uw update naar verwachting sneller dan de normale Mamut-update.

U gaat als volgt te werk:

  • Zorg dat u over een recente back-up van Mamut beschikt, of maak een nieuwe back-up via Bestand - Back-up - Back-up maken.
  • Download de installatieset van Mamut en voer deze uit.

  • Kies Unzip en daarna de Taal.

  • Kies vervolgens het installatietype "Client/Werkstation" wanneer u in een client/server-omgeving werkt, of anders "Eén gebruiker" als Mamut op maar 1 computer is geïnstalleerd. 

  • Klik daarna op Uitvoeren. In een omgeving met meerdere werkstations kunt u ervoor kiezen om alleen de werkstation(s) bij te werken waar vanuit de elektronische BTW- en/of ICP aangifte wordt verstuurd.


U kunt nagaan of de aanpassing succesvol is uitgevoerd door te controleren of op de locatie C:\Program Files (x86)\Mamut\Bin\DigiPoort\Misc de volgende certificaten aanwezig zijn:

  1. preprod-dgp2.procesinfrastructuur.nl.cer (met datum 02/09/2019)
  2. dgp2.procesinfrastructuur.nl.cer (met datum 02/09/2019)