Financieel

Vervanging certificaat Digipoort september 2014

Mamut Support ID: M-02025159
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 07 augustus 2017

Omschrijving

Indien u BTW- en/of ICP-aangiften via het SBR-kanaal naar de Belastingdienst stuurt, dient u over de juiste certificaten te beschikken om uw aangiften succesvol te kunnen verzenden. Op 4 september 2014 verlopen de algemene servercertificaten voor Digipoort. In dit artikel leest u welke stappen noodzakelijk zijn wilt u nog na 4 september 2014 aangiften kunnen versturen.
Bovendien zal Mamut binnenkort de aangiften naar een nieuw webadres moeten sturen. Dit laatste zal naar verwachting begin volgend jaar verplicht worden gesteld, maar voorlopig kan ook het oude adres nog worden gebruikt.

Oplossing

Om ook na 4 september 2014 nog aangiften via SBR te kunnen verzenden zult u gebruik moeten maken van een nieuw servercertificaat. Indien u werkt met Mamut versie 17.2 of hoger, dan hoeft u hiervoor alleen het huidige certificaat te vervangen.

Downloaden en in gebruik nemen servercertificaat

Voer de volgende stappen uit om het nieuwe certificaat in gebruik te nemen.
Let op: Doe dit pas op of na 4 september 2014. Als u dit eerder zou doen, kunnen aangiften niet meer correct worden verzonden.

  1. Download het zip-bestand uit deze link en bewaar dit bestand op uw pc op een plek die u eenvoudig terug kunt vinden. 
  2. Klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand en kies ervoor om het bestand uit te pakken.
  3. Na het uitpakken verschijnt er een mapje met daarin het nieuwe certificaat, genaamd www.procesintrastructuur.nl
  4. Verplaats dit certificaat naar de map waar de programmabestanden van Mamut geïnstalleerd zijn, standaard is dit C:\Program Files (x86)\Mamut\Bin\DigiPoort\Misc en kies ervoor om het certificaat dat hier momenteel staat te vervangen. Zie tevens de schermafbeelding hieronder:

Hierna kunt u uw Btw- en/of ICP-aangifte succesvol naar Digipoort verzenden.

Vervanging webadres

Houd er rekening mee dat er op termijn tevens een wijziging zal gaan plaatsvinden van het webadres waarnaar de aangiften worden verzonden. Op dit moment is nog niet bekend op welke datum het oude webadres definitief komt te vervallen, maar dit zal ergens begin volgend jaar gebeuren. Naar verwachting zal er voor eind 2014 nog een nieuwe versie van Mamut ter beschikking worden gesteld, waarin de benodigde aanpassingen zullen worden gedaan om het nieuwe webadres te benaderen. In dit artikel vindt u meer informatie.