Financieel

Wat is de openingsbalans?

Mamut Support ID: M-01004195
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 11 april 2011

Omschrijving

Wanneer u Mamut Business Software voor de eerste keer gebruikt, dient u een openingsbalans op te voeren in de boekhouding. Wanneer u later de jaarafsluiting doet, genereert het systeem automatisch de openingsbalans voor het volgende boekjaar.

De openingsbalans geeft het saldo weer op de balansrekeningen. Wanneer u een boekjaar afsluit, worden de resultaatrekeningen geleegd en zullen er alleen nog saldi aanwezig zijn op de balansrekeningen. Indien u de jaarafsluiting in Mamut doet, krijgt u bericht met betrekking tot het verdelen van eventuele winst of eventueel verlies.

Eindsaldo per 31 december 20X1 = Openingsbalans per 1 januari 20X2.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw boekhouder.