Financieel

Wat zijn de gevolgen van de invoering van XBRL voor Mamut Business Software

Mamut Support ID: M-02022736
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 17 juni 2011

Omschrijving

Vraag:

U heeft een brief ontvangen met betrekking tot de invoering van XBRL als standaard rapportage taal. In deze brief wordt u gevraagd of uw boekhoudpakket XBRL proof is oftewel of het gebruik van XBRL wordt ondersteund.

Antwoord:

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. Dit is een standaard rapportage taal welke door het bedrijfsleven is ontwikkeld om het uitwisselen van financiële gegevens te vereenvoudigen.

Vanaf 1 januari 2007 is het mogelijk om gebruikmakend van de XBRL-taal bepaalde rapportages aan te maken en deze aan bepaalde overheidsinstanties beschikbaar te stellen.

In eerste instantie zal het gaan om het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel, het versturen van bepaalde belastingaangiften aan de belastingdienst en het beschikbaar stellen van statistische gegevens aan het CBS.

Het gebruik van XBRL is alleen herkenbaar aan het formaat waarin de gegevens in bestandsvorm worden opgeslagen.

Met Mamut Business Software kunt u voor uw BTW en ICL een bestand aanmaken in XML formaat, welk middels Mamut e-BTW naar de Belastingdienst wordt verstuurd. Per 1 januari 2007 kan de Belastingdienst de bovengenoemde aangiftes nog niet in XBRL formaat ontvangen en verwerken.

Mamut Software is één van de deelnemende partijen in de invoering van XBRL als standaard rapportage taal en ziet voordelen bij het invoeren van deze nieuwe standaard. Mocht de invoering van XBRL gevolgen krijgen voor Mamut gebruikers dan zal Mamut uiteraard de gewenste stappen ondernemen.