Financieel

Wetswijziging rapportage intracommunautaire diensten

Mamut Support ID: M-02024266
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 18 augustus 2011

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2010 dient u niet alleen de business-to-business verkopen in de Europese Unie (EU) voor goederen te rapporteren, maar ook voor de diensten. Het doel hiervan is om de belasting over de diensten te heffen daar waar deze worden uitgevoerd, en hiermee de administratieve handelingen te vereenvoudigen en belastingfraude tegen te gaan. De impact hiervan is dat de rapportageperiode voor een aantal klanten veranderd naar een maandelijkse rapportage. Anderen zullen per kwartaal de rapportage moeten indienen.

Om Mamut Business Software met de wettelijke wijzigingen te stroomlijnen zijn enkele processen gewijzigd. De hoofdwijzigingen in Mamut Business Software zijn:

  1. Het rapport Intracommunautaire leveringen (ICL) heet vanaf nu Intracommunautaire prestaties, periodieke rapportage (ICP) en bevat naast goederen ook diensten. Dit is tevens geïntegreerd in de XML-versie van het rapport. Wanneer u het rapport afdrukt voor een periode in 2009, zal het XML-bestand alleen de goederen bevatten, voor periodes na 1 januari 2010 zal het XML-bestand ook de diensten bevatten.
  2. Intracommunautaire leveringen van goederen en diensten zijn gemarkeerd op de factuurrapporten. Een voetnoot geeft informatie over de nieuwe wet weer. De standaardtekst is Intracommunautaire leveringen van goederen en diensten. U kunt deze tekst naar uw wens aanpassen.
  3. Wanneer u goederen of diensten met de btw-code Export, EU aan een order toevoegt, zal een waarschuwing worden weergegeven indien er geen btw-nummer is geregistreerd bij de betreffende klant. Dit, omdat het niet registreren van dit nummer en dus het niet factureren van btw tot boetes van de overheid kan leiden.

Voorbeeld gebruik van btw-code Export, EU

Als een Nederlandse automonteur een auto van een Deense klant als dienst repareert, zal de factuur geen btw bevatten, als de klant een bedrijf is. Deze klant dient de belasting voor de reparatie in Denemarken te voldoen.

De btw-code Export, EU aan een verkooporder toevoegen

U voegt de btw-code Export, EU op dezelfde manier aan een order toe als andere btw-codes. Klik in de kolom Btw voor de gerelateerde artikel/dienst in uw verkooporder en kies Export, Goederen, EU (als het een artikel betreft) of Export, Diensten, EU (indien het een dienst betreft).
Wanneer u de verkooporder factureert, zullen deze regels een asterisk (*) krijgen en de informatie voor de intracommunautaire verkopen zal worden weergegeven; meer informatie over deze tekst vindt u hieronder.

De tekst op facturen met intracommautaire prestaties

Wanneer u een order factureert welke intracommunautaire leveringen van goederen of diensten bevat, zal de orderregel een asterisk (*) krijgen. Informatie zal onder de orderregels worden weergegeven. De standaardtekst in het systeem is: “Intracommunautaire leveringen van goederen en diensten”. U kunt deze tekst eenvoudig in het Standaardregister aanpassen. De tekst welke wordt weergegeven is afhankelijk van de gekozen instelling. Definieer de instelling via Beheer – Instellingen – Bedrijf – Module-instellingen – Order/Factuur – tabblad Overig – afrollijstIntracommunautaire tekst. Vanaf hier kunt u tevens het Standaardregister openen en de tekst aanpassen.

Rapportage van intracommunautaire prestaties

U bent verplicht uw verkopen in de EU regelmatig te rapporteren. De exacte periode wordt vastgesteld door de overheid. 
Vanaf januari 2010 dienen bedrijven die diensten verlenen aan bedrijven, die aansprakelijk zijn voor de nieuwe btw-procedure, de intracommunautaire diensten te rapporteren.
Om uw verkopen binnen de EU te rapporteren met Mamut Business Software gaat nu naar Beheer – Administratie – Rapporten. Klik op Administratie aan de linkerkant en selecteer het rapport Intracommunautaire prestaties, periodieke rapportage. Kies het gewenste formaat en klik op Afdrukken. Een nieuw venster zal openen waarin u de rapportageperiode en het boekjaar kunt kiezen. Daarna klikt u op OK en het rapport wordt aangemaakt.
U kunt dit rapport doorsturen naar de autoriteiten.

Tip: Heeft u alleen EU-klanten?

Indien u bedrijfsklanten hebt die in de Export, EU btw-categorie vallen, kunt u deze klanten direct de correcte btw-code meegeven.
Open de relatiekaart (Beheer – Relatie – Relatiebeheer) en klik op het tabblad Instellingen. Klik vervolgens op de knop Klant en kies Export - EU uit de afrollijst Btw. Vergeet niet het btw-nummer van de klant in te voeren op het tabblad Overige info.
Wanneer u nu een verkooporder voor zo’n klant aanmaakt en u voegt een artikel of dienst toe, zal standaard de Export, EU btw-code worden toegevoegd. Een artikel krijgt de code Export, Goederen, EU en een dienst de Export, Diensten, EU. Er wordt in dat geval geen btw afgetrokken.