Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Jaarafsluiting

Ik krijg de melding dat ik de winst of verlies moet verdelen terwijl de verdeling al is uitgevoerd.

Mamut Support ID: M-01004983
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 24 december 2014

Omschrijving

De winst-/verliesverdeling is uitgevoerd, maar toch verschijnt er een opnieuw een melding dat de winst of het verlies verdeeld moet worden tijdens de jaarafsluiting.

Deze melding wordt vaak veroorzaakt doordat er bij het verdelen van de winst of het verlies twee balansrekeningen of twee winst-/verliesrekeningen worden opgegeven. Controleer dus dat er bij de verdeling één winst-/verliesrekening en één balansrekening wordt gebruikt.

U kunt als volgt controleren of de grootboekrekeningen aan de juiste verdichtingen zijn gekoppeld ten behoeve van de verdeling van het resultaat.

Druk het rapport Balans gedetailleerd en Winst en verlies 1 werkelijk, vorig boekjaar voor het jaar 2014. Controleer of er balansrekeningen op het winst- en verliesrapport voorkomen of dat er winst -/verliesrekeningen op het balansrapport staan. Indien dat het geval is dan kunt u een melding krijgen dat de winst of het verlies verdeeld moet worden terwijl dit al gedaan is. U dient dan de verdichtingen in het rekeningschema aan te passen.

Maak eerst een back-up. Vervolgens gaat u naar Beheer - Administratie - Rekeningschema en selecteer de betreffende rekening. Klik op de knop Verdichting voorstellen (Ctrl+Shift+F) en klik op Opslaan (Ctrl+S).

Vervolgens kunt u het rapport Balans gedetailleerd en Winst en verlies 1 werkelijk, vorig boekjaar nogmaals afdrukken. Waarschijnlijk zult u nu zien dat de winst of het verlies gelijk is aan de boeking naar de balans. Als de melding zich nog steeds voordoet dan adviseren wij u de rapporten aan uw accountant te geven en te laten controleren of de rekeningen op de juiste plaats in het rekeningschema staan.

Indien de wijzigingen niet naar wens zijn dan kunt u de back-up terugzetten.