Logistiek

Algemene informatie over het gebruik van varianten

Mamut Support ID: M-02022137
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 31 juli 2014

Omschrijving

In Mamut kunt u een artikel invoeren dat verschillende varianten kan hebben. U kunt eenvoudig aangeven welke gegevens variëren. Bijvoorbeeld als u een artikel verkoopt in verschillende maten en kleuren. Het kan ook zijn dat de prijs verschillend is of dat het artikel opgeslagen is op een andere locatie.

Er zijn veel voordelen om uw artikelbestand op deze manier in te richten. Het zal onder andere de artikellijst overzichtelijker maken als alleen het hoofdartikel getoond wordt. Het invoeren van varianten zal ook veel sneller gaan dan het aanmaken van een apart artikel voor elke variant.

Welke instellingen zijn er om varianten te kunnen gebruiken?

Het gebruik van varianten kunt u activeren via de bedrijfsinstellingen van Artikel via Beheer – Instellingen – Bedrijf – Module-instellingen - Artikel - tabblad Functionaliteit. Vink hier de keuze Het bedrijf werkt met varianten gebaseerd (bijvoorbeeld kleur, maat, eenheid) aan.

In de Bedrijfsinstellingen onder de knop Artikel is ook een tabblad Standaardwaarden. Klik op de knop Standaardinstellingen voor artikelen met varianten. In het volgende venster kunt u instellen wat standaard zal variëren voor uw artikelen. Deze instellingen kunnen overschreven worden bij elk artikel.

Als u nu geen tabblad Variant in de artikelkaart naar voren krijgt, dient u in gebruikersinstellingen van Artikel te controleren of het tabblad Variant is aangevinkt. Deze gebruikersinstellingen kunt u vinden in Beheer – Instellingen – Gebruiker – Module-instellingen – Artikel – tabblad Artikelkaart.

Wat kan variëren?

De waarden van het hoofdartikel zullen ook de waarden van de varianten zijn, mits u niet bij Instellingen voor varianten heeft aangegeven dat er verschillen zijn. Onder tabblad Variant is er een knop Instellingen voor varianten. De belangrijkste instellingen met betrekking tot wat kan variëren:

  • De prijs varieert: Als u instelt dat de prijs varieert, kunt u niet langer de prijs invoeren bij het hoofdartikel. De prijs moet worden ingevoerd voor elke variant apart.
  • De voorraad varieert: Als u instelt dat de voorraad varieert, kunt u niet langer voorraad invoeren bij het hoofdartikel. De voorraad moet worden ingevoerd voor elke variant apart. Let op dat u een magazijn koppelt aan de variant. (Belangrijk! U kunt niet aanvinken dat een artikel varianten heeft als er voorraad in het magazijn aanwezig is).
  • Varianteigenschap 1 en varianteigenschap 2: Dit zijn keuzevrije eigenschappen die effect zullen hebben in de webshop. Ze hebben ook effect op de opbouw van de artikelomschrijving van een variant. De waarden van deze eigenschappen kunt u aanmaken in het Standaardregister via Beheer – Instellingen – Bedrijf - Standaardregister. Deze waarden kunt u gebruiken als de artikelen bijvoorbeeld variëren tussen verschillende maten of kleuren.
  • De keuze Identieke eigenschappen toestaan bepaalt of het mogelijk is om een variant aan te maken met bijvoorbeeld dezelfde maat en kleur.

Hoe wordt de naam van de variant opgebouwd?

Onder Instellingen voor varianten maakt u de keuze hoe u wilt dat de naam van de variant wordt opgebouwd. De meeste keuzes nemen de varianteigenschappen als uitgangspunt en zetten deze samen als een deel van de naam. Het is ook mogelijk om te kiezen voor Beschrijving te kiezen, als u de naam zelf wilt invoeren.

Hoe kunt u varianten aanmaken?

In de artikelkaart onder tabblad Variant is een aanvinkhokje Het artikel heeft varianten. Als u deze aanvinkt, zal het artikel dat u geopend heeft het hoofdartikel van de varianten worden. Onder hetzelfde tabblad vindt u de Instellingen voor varianten. Het is belangrijk dat u deze instellingen doorneemt.

Door onder tabblad Variant op Nieuw [Ctrl+Shift+N] te klikken, maakt u een variant van het hoofdartikel aan. U krijgt nu de variantkaart waar u informatie over de variant kunt invoeren. Sommige velden kunnen grijs gemarkeerd zijn, waardoor het niet mogelijk is iets in te voeren. De reden hiervoor is dat u ervoor heeft gekozen dat deze waarden niet variëren.

Als u ervoor heeft gekozen dat de naam van de variant gebaseerd moet worden op de varianteigenschappen (bijvoorbeeld kleur en maat) zal de naam van de variant automatisch worden aangemaakt nadat u de varianteigenschappen heeft gekozen en de variantkaart gesloten heeft.

Het is ook mogelijk om de variantmatrix te gebruiken voor het aanmaken van varianten. Dit is een snelle manier van invoeren wanneer u veel verschillende combinaties van varianteigenschappen (bijvoorbeeld kleuren en maten) heeft. U opent de variantmatrix door onder tabblad Variant op het icoon Variantmatrix[Ctrl+Shift+M] te klikken. In de variantmatrix maakt u nieuwe varianten aan door onder tabblad Variantenkoppeling de cursor in één van de cellen te zetten en vervolgens te klikken op de knop Maak variantkoppeling aan.

Belangrijk! U kunt geen gebruik maken van de variantmatrix voor het aanmaken van varianten als u Identieke eigenschappen toestaan onder Instellingen voor varianten heeft aangevinkt.

U kunt als volgt de varianten beschikbaar maken in de webshop:

  • U moet een licentie hebben om varianten te gebruiken in de webshop; u heeft hier een Mamut Enterprise E5-licentie voor nodig.
  • Bij het hoofdartikel moet ingesteld zijn dat het beschikbaar is op de website en een actieve website moet geselecteerd zijn.
  • Op de variantkaart moet Moet verkocht worden op één of meerdere webshops aangevinkt zijn.

Hoe kunnen varianten gebruikt worden in verkoop- en inkooporders?

Als u varianten in een verkoop- of inkooporder wilt invoeren, kunt u dat op verschillende manieren doen. Standaard wordt alleen het hoofdartikel getoond in de artikellijst. Wanneer u het hoofdartikel kiest, krijgt u een nieuwe lijst met een overzicht van de varianten die gekoppeld zijn. In de artikellijst is er een knop voor Instellingen [Ctrl+I]. Hier kunt u de volgende keuzes maken:

  • Varianten in het artikellijst weergeven. Als u hiervoor kiest, zijn alle varianten zichtbaar in de artikellijst op hetzelfde niveau als andere artikelen.
  • Variantmatrix voor hoofdartikelen weergeven zonder identieke eigenschappen. Als u hiervoor kiest, zijn alleen de hoofdartikelen zichtbaar in de artikellijst. Als u het hoofdartikel selecteert, krijgt u een variantmatrix en kunt u eenvoudig zien tussen welke varianten u kunt kiezen. Om gebruik te kunnen maken van de variantmatrix moeten de varianten opgebouwd zijn met varianteigenschappen (bijvoorbeeld kleuren en maten)