Logistiek

Hoe berekent Mamut de kostprijs van de verkochte artikelen?

Mamut Support ID: M-02022610
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2011

Omschrijving

De kostprijs van de artikelen worden in Mamut altijd gebaseerd op basis van historische inkoopwaarde. Dit betekent dus dat de prijs die is betaald ten tijde van de inkoop van het artikel als kostprijs geboekt zal worden bij verkoop. Mamut houdt deze prijs per artikel bij zolang deze op voorraad is.

De prijs zoals op dat moment aangegeven bij het tabblad prijs op de artikelkaart is dus niet de prijs die altijd als kostprijs zal gelden bij verkoop.

Wat nu als ik goederen in het magazijn zijn binnengekomen via inventarisatie in plaats van een reguliere inkooporder?

De voorraadwaarde (en daarmee de kostprijs) die Mamut toekent aan goederen die het magazijn binnenkomen via een inventarisatie (Beheer – Magazijn – Inventarisatie) is afhankelijk van een instelling. Er zijn hierbij 2 mogelijkheden:

  • Mamut zal kijken naar de inkoopprijs die weergegeven wordt bij het tabblad prijs op de artikelkaart van het betreffende artikel.
  • Mamut zal een gewogen gemiddelde nemen van alle inkopen die voorheen zijn gedaan van dit artikel en deze gemiddelde prijs x het aantal als voorraadwaarde boeken (en later als kostprijs boeken bij verkoop)

Deze instellingen kunt vinden via Beheer – Instellingen – Bedrijf - tabblad Module instellingen – Artikel - tabblad Prijzen. Op de bovenste regel bij “Basis voor kostprijs” heeft u twee mogelijkheden:

  • “Artikelregister” Mamut zal bij deze instelling dus kijken naar de inkoopprijs zoals weergegeven wordt bij het tabblad “Prijs” op de artikelkaart.
  • “Inkoopprijs” Mamut zal in dit geval een gewogen gemiddelde van eerdere inkoopprijzen berekenen en deze prijs x het aantal als voorraadwaarde boeken.

NB: Let op bij de laatste instelling (Inkoopprijs) wordt geen voorraadwaarde geboekt en dus geen kostprijs indien dit artikel nooit eerder is ingekocht (de gemiddelde inkoopprijs van geen inkopen is immers 0)