Logistiek

Hoe kan ik artikelen verplaatsen naar een ander magazijn?

Mamut Support ID: M-01004109
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 20 november 2019

Omschrijving

Er zijn in Mamut meerdere mogelijkheden om artikelen naar een ander magazijn, of een andere magazijnlocatie te verplaatsen.
In dit artikel vindt u meer informatie over de mogelijkheden en bijbehorende aandachtspunten.

U gaat als volgt te werk:

A) Voorwaarden

1. Controleer koppeling met het nieuwe magazijn op de artikelkaart

Voordat u de artikelen naar een ander magazijn overbrengt, moet u controleren of het magazijn waarnaar u de artikelen gaat verplaatsen, aan het artikel op de artikelkaart in Mamut is gekoppeld. Op het tabblad Magazijn van de artikelkaart moet het magazijn en/of magazijnlocatie aanwezig zijn. De artikelkaart opent u via Beheer – Artikel – Artikelregister.

Tip: Wanneer een (nieuw) magazijn of magazijnlocatie aan een groot aantal artikelen moet worden toegevoegd, dan kunt u gebruikmaken van de functionaliteit "Bijwerken selectie artikelen".

 

2. Controleer uitstaande verkooporders/facturen

Het is in Mamut mogelijk om de volledige voorraad van het ene magazijn naar het andere magazijn te verplaatsen. In dat geval is het van belang om na te gaan of u nog uitstaande orders hebt waarop het artikel moet worden geleverd.

Of dit het geval is, kunt u direct terugzien aan het aantal "aan klanten". Het veld "aan klanten" ziet u zowel op het tabblad Magazijn van het artikelregister, als in het magazijn zelf (Beheer – Magazijn – Magazijn). Als u de voorraad van een artikel verplaatst, dan is het raadzaam niet meer dan het beschikbare aantal (het aantal op voorraad gecorrigeerd voor uitstaande in- en verkooporders) over te brengen. Zo voorkomt u de situatie dat er een negatieve voorraad ontstaat in het oorspronkelijke magazijn, wanneer u de voorraad naar een ander magazijn hebt verplaatst en vervolgens nog uw openstaande orders uitlevert. Als alternatief kunt u er uiteraard voor zorgen dat u uw uitstaande orders eerst uitlevert wanneer u de volledige voorraad van een artikel naar een ander magazijn verplaatst.

 

B) Stappen

U kunt zowel via het artikelregister als via de magazijnmodule een artikeltransfer uitvoeren. Wanneer het een zeer groot aantal artikelen betreft, dan kunt u eventueel gebruikmaken van een inventarisatie.

1) U gaat als volgt te werk vanuit de artikelkaart:

 1. Ga naar Beheer - Artikel - Artikelregister en selecteer het betreffende artikel.
 2. Open het tabblad Magazijn.
 3. Selecteer het magazijn door er één keer op te klikken. Klik vervolgens op de knop Artikeltransfer in de afrollijst naast de knop Ga naar Magazijn.
 4. Geef bij Over te boeken aantal het aantal artikelen op dat u wilt overboeken en selecteer het gewenste magazijn.
 5. Klik vervolgens op OK.

 

2) U gaat als volgt te werk vanuit het magazijn:

 1. Ga naar Beheer – Magazijn – Magazijn – Voorraad.
 2. Selecteer het artikel dat u naar een ander magazijn wilt overbrengen.
 3. Klik op Naar ander magazijn overbrengen.
 4. Voer het over te brengen aantal in. U kunt maximaal het aantal dat in voorraad is, overbrengen.
 5. Selecteer het Magazijn waarnaar de artikelen moeten worden overgebracht.
 6. Selecteer de gewenste locatie in het magazijn. U kunt de locatie selecteren als u in de bedrijfsinstellingen het gebruik van voorraadlocaties hebt geactiveerd.
  Als u in de bedrijfsinstellingen de optie Het bedrijf slaat hetzelfde artikel op in dezelfde voorraad op verschillende locaties hebt geselecteerd, dan kunt u het artikel ook naar een andere locatie in hetzelfde magazijn overbrengen.
 7. Klik op OK.

 

3) U gaat als volgt te werk via een inventarisatie:

 1. Druk eerst een inventarislijst af, zodat u een beeld hebt van de huidige voorraad. Dit rapport vindt u via Bestand – Afdrukken – Artikel.
 2. Open het inventarisatievenster via Beheer - Magazijn - Inventarisatie.
 3. Selecteer uit de afrollijst bovenaan het magazijn waarvoor u een inventarisatie wilt uitvoeren.
 4. Vul de artikelcode in waarvoor u de inventarisatie wilt doen en druk op Enter.
  Het is ook mogelijk de voorraad per artikel direct in het overzicht te wijzigen. Gebruik de pijlknop op het toetsenbord om naar het volgende artikel in de lijst te gaan.
 5. Registreer voor de gewenste magazijnen/magazijnlocaties de nieuwe voorraad in de kolom Getelde voorraad voor elk artikel waarvan de voorraad moet worden gewijzigd, en druk op Enter.
 6. Klik eventueel op Afdrukken om de inventarisatie, die de telling weergeeft, af te drukken.
 7. Klik op OK.
  U krijgt de vraag of de inventarisatie moet worden uitgevoerd. Klik op Ja om de voorraad op basis van de Getelde voorraad bij te werken.
 8. Druk de inventarisatielijst af.

 

Let op: Controleer voordat u de inventarisatie uitvoert, of er een inkoopprijs is ingevuld voor de artikelen in de prijscalculator in het artikelregister.