Logistiek

Hoe kan ik een artikelregelbeschrijving toevoegen op een order?

Mamut Support ID: M-02023460
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2011

Omschrijving

U kunt eenvoudig een tekst of beschrijving aan een artikelregel op een order toevoegen die op de afdruk van de order zal worden getoond.

U gaat als volgt te werk om aan een artikelregel een beschrijving toe te voegen:

  1. Ga naar Beheer – Order/factuur – Order/factuur.
  2. Selecteer de order waaraan u de tekst wenst toe te voegen.
  3. Selecteer de artikelregel waaraan u de beschrijving wenst toe te voegen.
  4. Klik op de knop Omschrijving artikelregel bewerken [Ctrl+Shift+E] en klik op OK.
  5. Typ de tekst in die u aan de artikelregel wenst toe te voegen en klik op OK.

Nu heeft u een beschrijving toegevoegd aan de artikelregel, die u selecteerde. U kunt deze beschrijving later bewerken door het artikel te selecteren en te klikken op Omschrijving artikelregel bewerken [Ctrl+Shift+E].