Logistiek

Hoe kan ik een inventarisatie in het verleden doen?

Mamut Support ID: M-02024880
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2016

Omschrijving

Het is soms nodig om de voorraad van een artikel in het verleden aan te passen. Doordat de Inventarisatie in Mamut niet historisch is, moet u op een iets andere manier inventariseren dan een inventarisatie op dezelfde dag als de voorraadtelling.

De inventarisatie moet gebaseerd zijn op het aantal in voorraad op de huidige datum. Dit houdt in dat u niet artikel in/uit het magazijn kunt tellen door de in de vorige voorraadtelling getelde aantallen in te vullen. U moet de voorraad zo aanpassen dat het verschil overeenkomt met de vorige voorraadtelling.

Let op: Wij adviseren u om een back-up te maken voor u met de inventarisatie begint.

U gaat als volgt te werk:

 1. Noteer het verschil van elk artikel dat al is geteld in een vorige voorraadtelling.
 2. Print een voorraadlijst van de huidige datum. Pas handmatig de voorraad aan met het verschil van de eerdere telling.
 3. Wanneer alle artikelen zijn geteld, moet Mamut op alle machines worden afgesloten, behalve op de machine waar de inventarisatie zal worden uitgevoerd. Ga dan naar Bestand – Programmadatum. Stel hier de datum in het verleden in waarop u de inventarisatie wilt doen en klik op OK.
 4. Ga naar Beheer – Magazijn – Inventarisatie en start de Inventarisatie.
 5. Pas per artikel de kolom Getelde voorraad aan zodat het juiste aantal in de kolom verschil komt te staan. Let op: Er kunnen alleen positieve aantallen in de kolom getelde voorraad worden ingevoerd (zie onderstaand voorbeeld).
 6. Verwerk de inventarisatie.
 7. Ga weer naar Bestand – Programmadatum, en zet de datum terug naar Datum vandaag.

U hebt nu een inventarisatie in het verleden gedaan. Deze inventarisatie heeft wel invloed op de huidige voorraad.

Voorbeeld:

Op 31 december 2016 geeft het programma aan dat u 105 stuks op voorraad hebt van een bepaald artikel. Tijdens de voorraadtelling blijkt dat er 103 op voorraad zijn.

Op de datum van vandaag hebt u 78 stuks op voorraad in Mamut.

Om de juiste voorraad te registreren op de datum van de inventarisatie gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar Bestand - Programma datum en zet de datum op 31 december 2016.
 2. Ga naar Beheer – Magazijn – Inventarisatie en start de Inventarisatie en voer de juiste waarden in. 
  In dit voorbeeld is de voorraad volgens Mamut 105 op 31 december 2016 terwijl er 103 is geteld. Vandaag zijn er 78 aanwezig.
  Voorraad per vandaag - (geregistreerde voorraad - werkelijke voorraad op voorraad) = nieuwe getelde voorraad
  78 - (105 - 103) = 76. U moet dus 76 invoeren bij getelde voorraad.
 3. Als de inventarisatie is voltooid, zet u de programmadatum terug op de Datum vandaag.