Logistiek

Hoe maak ik een nalevering in Mamut Business Software?

Mamut Support ID: M-02024327
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 6 maart 2013

Omschrijving

Een verkooporder kan de status Nalevering hebben. Dit betekent dat een gedeelte van de originele order geleverd en gefactureerd is. Er wordt een nalevering gegenereerd wanneer u ervoor kiest om het aantal te leveren artikelen te wijzigen, en vervolgens de order factureert. De nalevering wordt behandeld als een nieuwe order. Bij het afdrukken van de nalevering wordt het oorspronkelijke ordernummer afgedrukt.

Zo gaat u te werk om een nalevering in Mamut Business Software aan te maken:

  1. Ga naar Beheer – Order/Factuur – Order/Factuur en zoek de order waarvoor u een nalevering wilt maken.
  2. Pas het veld Te Leveren aan naar een waarde lager dan de waarde in het veld Aantal voor het betreffende artikel op de order. Voorbeeld: als in het veld Aantal op de order 20 staat en u kunt slechts 9 artikelen leveren, dan past u de waarde in het veld Te leveren aan naar 9.
  3. Klik op de knop Factuur in de werkbalk om de 9 artikelen te factureren.
  4. Nadat het factureren is voltooid, zal Mamut automatisch een Nalevering aanmaken voor de resterende 11 artikelen. U kunt deze Nalevering direct terugvinden door in de werkbalk te klikken op de knop Orderhiërarchie (Ctrl+U).
  5. Selecteer de Nalevering en klik op Ga Naar… om de nalevering in beeld te brengen.

Let op: Om de functionaliteit Nalevering te kunnen gebruiken mag de optie Een order kan niet worden gefactureerd voordat de artikelen zijn uitgeleverd niet zijn geselecteerd in de bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur.