Logistiek

Hoe maak ik een nieuw artikel aan?

Mamut Support ID: M-02023195
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 28 juni 2011

Omschrijving

U kunt als volgt een artikel aanmaken:

 1. Ga naar Beheer – Artikel - Artikelregister.
 2. Klik op Nieuw om een nieuw artikel aan te maken, of klik op de pijl naast de Nieuw-knop om het soort artikel te kiezen.
 3. Kies eventueel in het Artikel-scherm dat zich opent welk type artikel u wilt aanmaken.
  Let op! Het hier bedoelde scherm zal niet getoond worden indien u eerder heeft aangegeven dat u dat scherm niet meer wenst te zien. Indien u die keuze heeft gemaakt, kunt u alsnog één van de types kiezen door op de pijl naast de Nieuw-knop te klikken, en daar het gewenste type te selecteren.
  - Blanco artikel: Zonder koppeling aan magazijn.
  - Voorraadartikel: Voorraadmutaties bij inkoop en verkoop worden alleen geregistreerd voor voorraadartikelen. U kunt dit ook aangeven op het tabblad Magazijn op de artikelkaart.
  - Stuklijst waarbij voorraad wordt bijgewerkt: Stuklijst waarbij de voorraad van het hoofdartikel wordt bijgewerkt bij verkoop. U kunt dit ook aangeven/wijzigen op het tabblad Stuklijst op de artikelkaart.
  - Stuklijst waarbij voorraad niet wordt bijgewerkt: Stuklijst waarbij de voorraad van de componenten wordt bijgewerkt bij verkoop. U kunt dit ook aangeven/wijzigen op het tabblad Stuklijst op de artikelkaart.
  - Arbeid/Dienst: Indien u artikelen heeft van het type Arbeid of Dienst kunt u dit type selecteren. Deze instelling kunt u bijvoorbeeld gebruiken in statistieken.
 4. Verander de artikelcode indien u geen gebruik wenst te maken van de voorgestelde artikelcode. De wijziging dient plaats te vinden voordat u het artikel opslaat.
 5. Geef bij Naam artikel de gewenste naam van het artikel in.
 6. Vul de velden in die voor dit artikel van belang zijn.
 7. Geef relevante informatie met betrekking tot het artikel in op de verschillende tabbladen die in het onderste deel van het artikelregister te vinden zijn.
 8. Klik op Opslaan in de werkbalk bovenin het scherm nadat u de gewenste informatie m.b.t. het artikel heeft ingegeven.