Logistiek

Hoe registreer ik betalingen in CRM & Sales?

Mamut Support ID: M-02023837
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2011

Omschrijving

Mamut CRM & Sales heeft geen eigen administratiemodule. Daarom verloopt het registreren van betalingen op een andere wijze dan versies met een administratiemodule.

U gaat als volgt te werk om een betaling in CRM & Sales te registreren:

 1. Ga naar Beheer - Order/factuur - Betalingsoverzicht.
 2. Zet het filter aan de rechterkant op Niet betaald.
 3. Klik op de knop Bijwerken[F5] om het overzicht bij te werken.
 4. Selecteer de factuur die betaald is en klik op de knop Betaling registreren (Ctrl+R).
 5. In het venster Bank/Kas zal het programma automatisch het factuurbedrag voorstellen en de datum van vandaag voorstellen als betaaldatum.
 6. Pas het veld Ontvangsten aan indien het betaalde bedrag afwijkt van het factuurbedrag. (Indien de klant te weinig heeft betaald zal de volgende keer dat u een betaling op de betreffende factuur voorstelt het restant worden voorgesteld.)
 7. Pas de betalingsdatum aan indien u de betaling op een andere datum hebt ontvangen.
 8. Indien de betaling in een andere valuta is ontvangen dat dan op de factuur is aangegeven dan kunt u het valutabedrag en de valuta wijzigen achter Ontvangsten.
 9. Klik op OK wanneer de informatie in dit venster overeenkomt met de daadwerkelijk ontvangen betaling.
 10. Klik op de knop Bijwerken (F5) om het betalingsoverzicht bij te werken.
 11. Wanneer de volledige factuur is betaald dan zal de status van de factuur veranderen naar Betaald.

Nu hebt u de factuur als betaald geregistreerd in Mamut CRM & Sales.