Logistiek

Kan ik streepjescodes in combinatie met Mamut gebruiken?

Mamut Support ID: M-01005525
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 07 augustus 2017

Omschrijving

Een streepjescodelezer werkt als een normaal toetsenbord. De streepjescode lezer wordt tussen het normale toetsenbord en de pc geïnstalleerd en met behulp van de lezer kunnen zowel numerieke als alfanumerieke karakters in het openstaande programma worden ingevoerd.

Er bestaan verschillende standaarden voor de streepjescodes. De meest gebruikte is de EAN (European Article Numbering) standaard. Een EAN code bestaat uit dertien nummers en heeft de volgende structuur:

 

Systeemcode

Aansluitnummer en Artikelvolgnummer

Controlecijfer

Positie

2 of 3 posities

9 of 10 posities

1 positie

Voorbeeld

87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

6

Bron: www.gs1.nl

Om gebruik te maken van de streepjescodes in combinatie met Mamut Business Software heeft u het volgende nodig:

U dient uw artikelen te voorzien van een streepjescode die overeenkomt met het artikelnummer in het Mamut artikelbestand. U kunt dit op twee manieren doen:

  1. Indien u leveranciers al gebruik maken van streepjescodes, kunt u deze gebruiken. Uw artikelen in het artikelbestand dienen wel hetzelfde artikelnummer als dat van de leverancier te hebben. Indien u al facturen voor artikelen heeft aangemaakt kunt u het artikelnummer niet meer wijzigen.
  2. Als alternatief kunt u uw artikelen zelf van een streepjescode voorzien welke overeenkomt met het artikelnummer uit uw artikelbestand. U kunt de streepjescode afdrukken door middel van een lettertype dat in plaats van getallen streepjescodes op uw etiketten afdrukt. Ook bestaat er software waarmee u uw eigen artikeletiketten kunt ontwerpen en afdrukken. Op deze manier behoudt u de structuur van het artikelbestand, zelfs als u al artikelen heeft gefactureerd.

Om een order met behulp van een streepjescodelezer in te voeren, gaat u als volgt te werk:

Indien het artikelnummer op de streepjescode overeenkomt met het artikelnummer in het artikelbestand, kunt u een artikelregel aan een order toevoegen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het artikel: 'Hoe maak ik in een order aan met een streepjescodelezer'.