Logistiek

Bij facturering krijg ik de melding dat de actieve order niet gereed is voor factureren

Mamut Support ID: M-02022577
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 12 augustus 2011

Omschrijving

De gereed voor facturering functie zorgt ervoor dat alleen verkooporders die gereed voor facturering zijn ook daadwerkelijk gefactureerd kunnen worden. Dit voorkomt dat u abusievelijk verkooporders factureert.

(Deze functionaliteit is ingeschakeld onder Beheer - Instellingen - Bedrijf - tabblad Module instellingen - Offerte/order/factuur.) 

U gaat als volgt te werk om een order op gereed voor factureren te zetten:

  1. Ga naar de verkoopmodule via Beheer – Order/Factuur – Order/Factuur.
  2. Zoek de order op die u wilt factureren.
  3. Ga naar het tabblad Diversen.
  4. Zet een vinkje bij Gereed voor factureren.

Factureer hierna de order.