Rapporten

Foto/Afbeelding uit Artikelregister op order/factuurrapporten toevoegen

Mamut Support ID: M-02024836
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 26 juni 2015

Omschrijving

Het onderstaande stappenplan beschrijft hoe u een afbeelding van een Artikel uit het Artikelregister, tabblad Diversen, op een order- of factuurrapport kunt afdrukken. Hieronder vindt u de codes die u nodig heeft en de stappen waarmee u ze kunt invoegen:

Rapportcode voor Afbeelding:

Rep_GetField("g_Prod", "g_Prod.pk_Prodid="+Str(NVL(NVL(oOrderReport.GetData("g_Prod", "fk_Parent"),oOrderReport.GetData("g_Prod", "pk_ProdID")), 0)), "picture")

Print when voor Afbeelding:

Inlist( g_otemp.LineType, 1, 2 ) AND FILE(NVL(Rep_GetField("g_Prod", "g_Prod.pk_Prodid="+Str(NVL(NVL(oOrderReport.GetData("g_Prod", "fk_Parent"),oOrderReport.GetData("g_Prod", "pk_ProdID")), 0)), "picture"), ''))

Rapportcode voor Afbeelding 2:

Rep_GetField("g_Prod", "g_Prod.pk_Prodid="+Str(NVL(NVL(oOrderReport.GetData("g_Prod", "fk_Parent"),oOrderReport.GetData("g_Prod", "pk_ProdID")), 0)), "lpicture")

Print when voor Afbeelding 2:

Inlist( g_otemp.LineType, 1, 2 ) AND FILE(NVL(Rep_GetField("g_Prod", "g_Prod.pk_Prodid="+Str(NVL(NVL(oOrderReport.GetData("g_Prod", "fk_Parent"),oOrderReport.GetData("g_Prod", "pk_ProdID")), 0)), "lpicture"), ''))

 1. Ga naar Beheer – Instellingen – Rapporten – Rapport-/Etiketeditor
 2. Selecteer het gewenste rapport, en kies Bewerken.
 3. Selecteer de OLE knop, klik op de linkermuisknop, houd deze ingedrukt en maak een kader aan waarbinnen u de afbeelding wilt plaatsen, door met de muis te slepen.
  Let op! De afbeelding dient geplaatst te worden op het artikelregel-niveau van het rapport.
 4. Selecteer in het tabblad General bij Control source type de instelling Expression or variable name
 5. Plak de rapportcode in het veld onder onder Control source.
 6. Kies bij If picture and frame are different sizes voor Scale picture, retain shape om de hele afbeelding in de oorspronkelijke verhoudingen in het vak te plaatsen.
 7. Klik op Print when, selecteer Remove line if blank en plak de code bij Print when in het veld Print only when expression is true.
 8. Klik OK en OK om het veld op te slaan. Verplaats/verander de afmetingen van het kader naar wens, door de muis en/of de pijtjestoetsen te gebruiken. Het grijze veld geeft de maximale grootte weer die is gereserveerd voor de afbeelding voor elke artikelregel.
 9. Sluit het rapportbewerkingsscherm en kies ervoor de wijzigingen op te slaan.

Let op: De Standaard rapportsoort (te vinden via Beheer – Instellingen – Gebruiker – Module-instellingen –Rapporten) dient Bedrijfsdatabaserapporten te zijn. Als dat niet het geval is, dan zal standaard het originele rapport afgedrukt worden.