Rapporten

Hoe importeer ik een origineel rapport (systeemrapport)?

Mamut Support ID: M-01003682
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 11 april 2011

Omschrijving

U kunt te allen tijde één of meerdere originele rapporten terugzetten. Dat kan wenselijk zijn indien u een rapport heeft bewerkt en terug wenst te gaan naar de originele staat om opnieuw met de bewerking te beginnen bijvoorbeeld als het rapport tijdens de bewerking beschadigd is.

U gaat als volgt te werk om een rapport terug te zetten in de originele staat:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen.
  2. Klik op de knop Rapporten, en vervolgens Rapport-/Etiketeditor.
  3. Markeer het rapport dat u wenst te vervangen door het originele rapport.
  4. Kies het icoon Rapportbestand importeren.
  5. Kies Systeemrapporten in de afrollijst voor Rapportsoort om het originele rapport te importeren.
  6. Kies Importeren.
  7. U krijgt nu een bericht met betrekking tot de locatie waar het rapportbestand is weggeschreven, klik OK.
  8. Kies Sluiten om de actie te voltooien.