Rapporten

Hoe kan ik constanten in rapporten aanpassen?

Mamut Support ID: M-02024885
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2011

Omschrijving

Indien u een bepaalde term voor alle rapporten tegelijkertijd wenst aan te passen, kunt u dat in een keer voor alle rapporten aanpassen door de betreffende constante te wijzigen.

U gaat als volgt te werk om een constante aan te passen:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen – Rapporten – Rapport/etiketeditor
  2. Kies voor Constanten bewerken (ctrl+R)
  3. Kies zowel boven als onder in het scherm voor Nederlands.
  4. Selecteer de te wijzigen omschrijving in het grote venster door er één keer op te klikken.
  5. Pas de omschrijving in het onderste venster aan.

U kunt er ook voor kiezen om in het rapport de code in de report editor te verwijderen en te vervangen door op Label (A) te klikken en vervolgens de gewenste omschrijving in te typen.

Via Format – Font kunt u het lettertype, font en de kleur aanpassen.