Rapporten

Hoe kan ik een extra taal aanmaken voor rapporten?

Mamut Support ID: M-02024884
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2011

Omschrijving

Bijvoorbeeld de taal Frans is geen standaard taal in Mamut maar het is wel mogelijk deze aan te maken.

U gaat als volgt te werk om een extra taal aan te maken:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen - Rapporten - Rapport/etiket editor
  2. Klik op Contanten bewerken (Ctrl+R)
     
  3. Zet de taal Frans in het bovenste venster op Frans en klik op Ja bij de vraag of je een nieuwe taal wil kiezen.
  4. Klik nogmaals op Ja bij de bevestiging.
  5. Zet de taal weer terug naar Nederlands.
  6. Zet het onderste uitrol venster op Frans en vertaal de constanten (die u gaat gebruiken).

Nu kunt u ook rapporten in het Frans afdrukken.