Rapporten

Hoe kan ik een rapport kopiëren naar een andere database?

Mamut Support ID: M-02021935
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 11 april 2011

Omschrijving

Hoe kan ik een rapport kopiëren naar een andere database? 

U gaat als volgt te werk:

  1. Open de database waarin het te kopiëren rapport is aangemaakt.
  2. Ga naar Beheer – Instellingen – Rapporten – Rapport-/Etiketeditor.
  3. Markeer het rapport dat u wilt kopiëren.
  4. Druk bovenin de werkbalk op de icoon voor Rapportbestand exporteren [Ctrl]+[T].
  5. In het volgende scherm drukt u op de knop met de 3 puntjes om een locatie te selecteren waar u het rapport wilt opslaan en druk daarna op de knop Exporteren. Sluit daarna alle schermen.
  6. Open via Bestand, Bedrijfsdatabase openen de database waarin u het rapport wilt kopiëren.
  7. Ga naar Beheer – Instellingen – Rapport – Rapport-/Etiketeditor.
  8. Markeer het rapport dat u wilt kopiëren.
  9. Druk bovenin de werkbalk voor het icoon voor Rapportbestand importeren [Ctrl]+[I]. Selecteer in het volgende scherm achter Rapportsoort voor Bestand en druk daarna op de knop met de 3 puntjes om de zojuist door u geëxporteerde rapport bij punt 5 te selecteren en druk daarna op Importeren Het rapport is nu geïmporteerd in de andere database.

Let op!
Als u een rapport in één keer naar alle andere databases wilt kopiëren, dan kunt u in stap 4 kiezen voor de icoon “Bedrijfsdatabaserapport kopiëren naar overige databases [Ctrl]+[C]” en hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren.