Ik krijg de tekst <Error> bij het afdrukken van offertes, orders en facturen

Mamut Support ID: M-02023833
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2011

Omschrijving

In bepaalde gevallen worden constanten in Mamut Business Software niet mee gekopieerd bij het aanmaken van een nieuwe bedrijfsdatabase. Hierdoor wordt er op rapport de tekst <Error> weergeven op de plaatsen waar de constante ontbreekt.

U gaat als volgt te werk om dit te verhelpen:

  1. Sluit alle open vensters in Mamut maar laat het hoofdvenster openstaan.
  2. Ga naar Beheer - Instellingen - Rapporten.
  3. Klik op de knop Rapport-/Etiketeditor.
  4. Klik op de knop Constanten bewerken (Ctrl+R).
  5. Bij de vraag of u een nieuwe taal wenst aan te maken klikt u op Ja.

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om de systeemtabellen te vertalen voordat te tekst van de constanten correct wordt weergegeven op de rapporten.

U gaat als volgt te werk om de systeemtabellen te vertalen:

  1. Ga naar Bestand - Database hulpprogramma's.
  2. Klik op Database vertalen.

Nu zullen de constanten correct worden weergegeven op de rapporten.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.