Rapporten

Ik krijg de tekst bij het afdrukken van offertes, orders en facturen

Mamut Support ID: M-02023833
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2011

Omschrijving

In bepaalde gevallen worden constanten in Mamut Business Software niet mee gekopieerd bij het aanmaken van een nieuwe bedrijfsdatabase. Hierdoor wordt er op rapport de tekst <Error> weergeven op de plaatsen waar de constante ontbreekt.

U gaat als volgt te werk om dit te verhelpen:

  1. Sluit alle open vensters in Mamut maar laat het hoofdvenster openstaan.
  2. Ga naar Beheer - Instellingen - Rapporten.
  3. Klik op de knop Rapport-/Etiketeditor.
  4. Klik op de knop Constanten bewerken (Ctrl+R).
  5. Bij de vraag of u een nieuwe taal wenst aan te maken klikt u op Ja.

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om de systeemtabellen te vertalen voordat te tekst van de constanten correct wordt weergegeven op de rapporten.

U gaat als volgt te werk om de systeemtabellen te vertalen:

  1. Ga naar Bestand - Database hulpprogramma's.
  2. Klik op Database vertalen.

Nu zullen de constanten correct worden weergegeven op de rapporten.