Rapporten

Instellingen voor Voorkeurrapporten

Mamut Support ID: M-01005424
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 11 april 2011

Omschrijving

In de rapportmodule heeft u een tab genaamd Voorkeur. Hier kunt u rapporten neerleggen die u vaak gebruikt. De instellingen voor de Voorkeurrapporten vindt u op Bestand - Afdrukken - Voorkeur onder de knop Nieuw Voorkeursrapport[CTRL]+[N] op dit scherm.

Het Instellingen voorkeursrapport verschijnt en bevat de volgende onderdelen:

  • Systeemnaam rapport: Hier kunt u kiezen welk rapport u wenst te gebruiken. Merk op dat een eventuele vaste selectie verwijdert zal worden, wanneer u het rapport zelf heeft aangepast.
  • Aangepaste rapportnaam: Hier kunt u het rapport een eigen naam geven, onder welke naam het rapport zal worden getoond als favorietrapport. Het is aan te raden om een naam te gebruiken die een goede weerspiegeling is van de eventuele vaste selectie.
  • Notitie: Hier kunt u extra informatie veranderen of toevoegen betreffende de rapporten. De notitie zal getoond worden in het veld Omschrijving op de tab Voorkeur.