Rapporten

Printerinstellingen voor rapporten en etiketten in Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008

Mamut Support ID: M-02024217
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 5 september 2011

Omschrijving

In Windows Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 zijn wijzigingen aangebracht waardoor het niet mogelijk is om de printerinstellingen aan te passen in de report editor, zoals u gewend was in Windows XP.

Als u wil dat een rapport een bepaalde printerlade of formaat papier gebruikt dan kunt u dit wel instellen.

U gaat als volgt te werk om de printerinstellingen voor een rapport te wijzigen:

 1. Verander de standaard printer in Windows naar de printer die u wenst te gebruiken voor het betreffende rapport.
 2. Maak in Windows bij de printerinstellingen de gewenste instellingen zoals de lade en het papierformaat.
 3. Ga naar Beheer – Instellingen – Rapporten Rapport-/Etiket editor.
 4. Selecteer het rapport dat u wilt aanpassen. 
 5. Klik op Bewerken.
 6. In de rapport editor gaat u naar File - Page Setup.
 7. Zet een vinkje bij Save printer environment (rechts onder).
 8. Klik op Page Setup.
 9. Selecteer de gewenste Size en Source.
 10. Klik OK en OK.
 11. Maak een kleine wijziging in het rapport. (Schuif bijvoorbeeld een veld en stukje naar rechts en weer terug.)
 12. Ga naar File - Save.
 13. Ga naar File - Close.
  De printer instellingen zijn nu in het rapport opgeslagen. Als u wil dat deze instellingen voor alle rapporten gaan gelden dan klikt u op Printerinstellingen van relatielijst kopiëren (Ctrl+K). Als dit niet de bedoeling is dan sluit u de vensters.
 14. Zet bij de printerinstellingen in Windows de gebruikelijke standaard printer weer terug.