Rapporten

Regelafstand tussen artikelregels op de factuur en andere rapporten

Mamut Support ID: M-02023341
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 14 september 2011

Omschrijving

Het is mogelijk een vaste regelafstand tussen de artikelregels te gebruiken op orderbevestigingen, facturen en andere ordergerelateerde rapporten. Dat doet u door de rapporten te bewerken en een extra veld toe te voegen.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen – Rapporten.
  2. Klik op Rapport-/Etiketeditor.
  3. Selecteer het rapport dat u wenst aan te passen en klik op Bewerken.
  4. Klik op de grijze balk met de naam Detail, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de balk met de muis iets naar beneden (het kan zijn dat de naam Detail verborgen ligt achter het zwevende venster Report Controls. Verschuif in dat geval het zwevende venster een klein stukje zodat u de hele balk ziet).
  5. Druk op de knop "ab" in het zwevende venster om een nieuw veld aan te maken.
  6. Plaats de muis onder het veld met de tekst: LineProdMemo. Houd de linkermuisknop ingedrukt, en sleep met de muis totdat het veld de juiste grootte heeft. (NB! De hoogte van het veld bepaalt de afstand tussen de artikelregels, en de breedte heeft geen betekenis).
  7. Er zal zich nu een Report Expression venster openen. In het veld Expression vult u twee dubbele aanhalingstekens in: ””
  8. Klik hierna op OK.
  9. Schuif nu de balk met de naam Detail tegen de onderkant van de zojuist gemaakte code aan.
  10. Sluit nu het rapportbewerkingsscherm en sla de wijzigingen op.

Het rapportscherm zal er dan als volgt uitzien (rood omcirkeld ziet u de nieuwe code):