Rapporten

Hoe kan ik velden uit het Artikelregister toevoegen aan het rapport Order/Factuur?

Mamut Support ID: M-02021926
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 15 juni 2011

Omschrijving

Bij het opmaken van order- of factuurrapporten d.m.v. de Rapporteditor kan het voorkomen dat u meer datavelden wilt weergegeven dan de velden die met de systeemrapporten worden meegeleverd.

Hieronder vindt u enkele rapportcodes waarmee aanvullende velden uit het Artikelregister kunnen worden weergegeven.

Gewicht:

oorderreport.getdata("g_prod","weight")

Volume:

oorderreport.getdata("g_prod","volume")

Artikelgroep:

rep_getfield("g_prodgroup","g_prodgroup.pk_id==" + Str(rep_getfield("g_prod","g_prod.prodid=g_otemp.lineprodid","data21")), "description")

Subgroep 1:

rep_getfield("g_prodgroup","g_prodgroup.pk_id==" + Str(rep_getfield("g_prod","g_prod.pk_prodid=g_otemp.pk_prodid","data21b")), "description")

Subgroep 2:

rep_getfield("g_prodgroup","g_prodgroup.pk_id==" + Str(rep_getfield("g_prod","g_prod.pk_prodid=g_otemp.pk_prodid","data21c")), "description")

Subgroep 3:

rep_getfield("g_prodgroup","g_prodgroup.pk_id==" + Str(rep_getfield("g_prod","g_prod.pk_prodid=g_otemp.pk_prodid","data21d")), "description")

Eenheid:

oStdReg.GetText(193,rep_getfield("g_prod", "(g_prod.prodid=g_otemp.lineprodid)", "packunit"))

Aantal per eenheid:

oorderreport.getdata("g_prod","quantity")

Artikelcode leverancier:

rep_getfield("g_prodvend","g_prodvend.mainvend=.t. and g_prodvend.fk_product="+transform(rep_getfield("g_prod","g_prod.prodid=g_otemp.lineprodid","pk_prodid")),"vendcode")

Magazijnnaam:

rep_getfield("g_store","g_store.pk_storeid=g_otemp.LineStoreID","Description")

Artikelcode douane:

oorderreport.getdata("g_prod","commodity")

EAN code:

rep_getfield("g_prod","g_prod.prodid= g_otemp.lineprodid","eancode")

Prijs korting op aantal:

rep_getfield("g_disc","g_otemp.pk_prodid=g_disc.fk_product","price")

Prijs korting percentage:

rep_getfield("g_disc","g_otemp.pk_prodid=g_disc.fk_product","disc")

Foto:

rep_getfield("g_prod","g_prod.prodid=g_otemp.lineprodid","picture")

Afbeelding:

rep_getfield("g_prod","g_prod.prodid=g_otemp.lineprodid","lpicture")