Rapporten

Hoe kan ik velden uit het Relatiebeheer toevoegen aan het rapport Order/Factuur?

Mamut Support ID: M-02021924
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2011

Omschrijving

Bij het opmaken van de order- of factuurrapporten d.m.v. de Rapport/etiketeditor kan het voorkomen dat u meer datavelden wilt weergegeven dan de velden die met de systeemrapporten worden meegeleverd.

Hieronder vindt u enkele rapportcodes waarmee aanvullende velden uit het relatiebeheer kunnen worden weergegeven.

Status:

oStdReg.GetText(1, oOrderReport.GetData("g_Contac", "Data1"))

Branche:

oStdReg.GetText(120, oOrderReport.GetData("g_Contac", "data120"))

Categorie:

oStdReg.GetText(12, oOrderReport.GetData("g_Contac", "data12"))

Afleveradres: Straat:

Rep_GetField("g_Deli","g_Deli.AdrType=1 and g_Deli.SourceType=2 and g_Deli.SourceID="+Str(oOrderReport.GetData("g_Cpers", "CpersID")),"Street")

Afleveringsadres: Postcode:

Rep_GetField("g_Deli","g_Deli.AdrType=1 and g_Deli.SourceType=2 and g_Deli.SourceID="+Str(oOrderReport.GetData("g_Cpers", "CpersID")),"ZipCode")

Afleveringsadres: Woonplaats:

Rep_GetField("g_Deli","g_Deli.AdrType=1 and g_Deli.SourceType=2 and g_Deli.SourceID="+Str(oOrderReport.GetData("g_Cpers", "CpersID")),"City")

Telefoon:

oOrderReport.GetData("g_Contac", "Phone1")

Fax:

oOrderReport.GetData("g_Contac", "Fax1")

email:

oOrderReport.GetData("g_Contac", "Email")

Bankrekeningnummer:

rep_getfield("g_bankacc", "g_bankacc.type=2 and g_bankacc.sourcetype=2 and g_bankacc.pk_bankaccid ="+ STR(NVL(rep_getfield("g_contac","g_contac.contid = g_otemp.contid","fk_bankacc"), 0)),"bankaccount")

IBAN nummer:

rep_getfield("g_bankacc", "g_bankacc.type=2 and g_bankacc.sourcetype=2 and g_bankacc.pk_bankaccid ="+ STR(NVL(rep_getfield("g_contac","g_contac.contid = g_otemp.contid","fk_bankacc"), 0)),"iban")

Swift/BIC code:

rep_getfield("g_bankacc", "g_bankacc.type=2 and g_bankacc.sourcetype=2 and g_bankacc.pk_bankaccid ="+ STR(NVL(rep_getfield("g_contac","g_contac.contid = g_otemp.contid","fk_bankacc"), 0)),"swiftcode")

BTW-nr:

oOrderReport.GetData("g_Contac", "VatNo")