Rapporten

Hoe kan ik velden uit het Projectregister toevoegen aan het rapport Order/Factuur?

Mamut Support ID: M-02021927
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 15 juni 2011

Omschrijving

Bij het opmaken van de order- of factuurrapporten d.m.v. de Rapporteditor kan het voorkomen dat u meer datavelden wilt weergegeven dan de velden die met de systeemrapporten worden meegeleverd.

Hieronder vindt u enkele rapportcodes waarmee aanvullende velden uit het Projectregister kunnen worden weergegeven.

Project naam

rep_getfield("g_proj", "g_proj.task_name=g_otemp.project", "task_name")

Projectnr.

rep_getfield("g_proj", "g_proj.task_name=g_otemp.project", "projclass")

Geplande begindatum

rep_getfield("g_proj", "g_proj.task_name=g_otemp.project", "plannedstartdate")

Geplande einddatum

rep_getfield("g_proj", "g_proj.task_name=g_otemp.project", "plannedenddate")

Begindatum

rep_getfield("g_proj", "g_proj.task_name=g_otemp.project", "startdate")

Einddatum

rep_getfield("g_proj", "g_proj.task_name=g_otemp.project", "enddate")

Notitie

rep_getfield("g_proj", "g_proj.projid=g_oTemp.projid", "note")