Relatiebeheer

Groepsactiviteiten aanmaken

Mamut Support ID: M-01002892
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2011

Omschrijving

Een groepsactiviteit is bedoeld voor meer dan één relatie. Door middel van het aanmaken van groepsactiviteiten definieert u een aantal relaties voor wie de activiteit bedoeld is en geeft u vervolgens de variabelen aan die van toepassing zijn voor de activiteit. U bepaalt ook of er slechts één activiteit voor alle relaties, of meerdere activiteiten - één voor elke relatie aangemaakt moeten worden.

De wizard om een groepsactiviteit aan te maken wordt gestart via Beheer in het hoofdmenu, waar u Activiteit en Aanmaken Groepsactiviteit kiest.

  1. Bepaal of u één gemeenschappelijke activiteit voor alle relaties wilt aanmaken of één activiteit voor elke relatie. Het laatste kan nuttig zijn wanneer verschillende consultants de activiteiten voor iedere relatie apart moeten uitvoeren (bijvoorbeeld bij Telemarketing). Klik op Volgende.
  2. Maak een selectie uit de relaties op wie de activiteiten gericht zullen worden. De selectie kan bij de volgende stap aangepast worden, maar wij raden u aan een zo nauwkeurig mogelijke selectie aan te geven. Klik op OK.
  3. Pas de selectie aan door de relaties waarvoor geen activiteit moet worden aangemaakt naar links in het venster te verplaatsen. Dit kunt u doen op één van de volgende manieren: Dubbelklikken op de relatie, die verplaatst moet worden. Selecteer de relatie(s) voor wie geen activiteit moet worden aangemaakt en klik op de enkelvoudige pijl in het midden, die naar links wijst. Verplaats alle relaties naar links met de dubbele pijl. U kunt nu de relaties voor wie een activiteit moet worden aangemaakt terug verplaatsen naar rechts. Dit kan nuttig zijn wanneer u slechts een aantal relaties mee wilt nemen in de verdere selectie.
  4. Selecteer in de afrollijst wie er verantwoordelijk moet zijn voor de activiteit(en). Indien u er voor gekozen heeft om meerdere activiteiten aan te maken (Eén activiteit voor elk van de relaties) in stap 1, dan kunt u een willekeurige verdeling maken voor meerdere klantenconsultants. Klik op Volgende.
  5. Om het eenvoudiger te maken om de selectie te controleren kunt u een rapport afdrukken van relaties en contactpersonen voor wie er activiteiten zullen worden aangemaakt. 
  6. Klik op Voltooien om de activiteit(en) aan te maken. Indien u de selectie wilt aanpassen, kunt u teruggaan in de wizard door op Vorige te klikken. U kunt ook een rapport afdrukken van de activiteiten die zullen worden aangemaakt, maar nu met activiteitsnummer. 
  7. Geef aan welke variabelen moeten gelden voor de activiteit(en). Indien u meerdere activiteiten aanmaakt, kunt u geen wijzigingen aanbrengen aan de Relaties, Resources of Medewerkers, die aan de activiteit gekoppeld zullen worden. Dit moet in dat geval naderhand voor iedere activiteit gedaan worden. Wanneer u deze activiteitskaart afsluit en opslaat, zullen met de wizard de wijzigingen naar alle activiteiten, die u zojuist heeft aangemaakt, worden gekopieerd.