Relatiebeheer

Instellingen voor activiteitstypen

Mamut Support ID: M-01005319
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 07 oktober 2011

Omschrijving

Het venster voor het bewerken van activiteitstypen wordt geopend door met de rechter muisknop in het veld Type te klikken en vervolgens voor Standaardregister wijzigen te kiezen.

U kunt dit ook doen via Beheer - Instellingen - Bedrijf - Standaardregister.

De instellingen die u in dit venster aangeeft, worden overgenomen in alle activiteiten die worden aangemaakt met dit type activiteit. 

Omschrijving: Voer een passende beschrijving in voor de activiteit.

Activiteit overbrengen naar takenoverzicht: In de agenda worden de activiteiten in tijd, of als taak in het takenoverzicht weergegeven. Indien u Activiteit overbrengen naar takenoverzicht selecteert zullen alle activiteiten van dit type in het takenoverzicht worden geplaatst. Houd er rekening mee dat dit voor elke activiteit overschreven kan worden in het tabblad Diversen.

Kleur in de agenda: Hier kunt u de standaardkleur bepalen voor elke activiteitstype, zodat u niet elke keer een kleur aan een activiteit hoeft toe te voegen. Dit geldt alleen voor activiteitstypen die niet naar het takenoverzicht overgebracht worden.

Waarschuwing en toegankelijkheid

Alarm: Selecteer of u een alarm wilt instellen en hoe lang voor de geplande starttijd het alarm dient af te gaan.

Indien u de activiteiten synchroniseert met Microsoft Outlook, kunt u niet kiezen wanneer het alarm zal afgaan. Dit alarm zal conform de instellingen in Microsoft Outlook afgaan.

Geef tijd weer als: Selecteer hoe de activiteit in de agenda zal worden weergegeven: Beschikbaar, Bezet of Niet aanwezig. Dit is bijvoorbeeld relevant als andere medewerkers aan de activiteiten gekoppeld worden.

Type gebruiken in

Indien een activiteitstype gebruikt kan worden voor een klantenservice, productservice of telemarketing (additionele producten) kunt u dat hier aangeven. Wanneer u een nieuwe activiteit aanmaakt in het activiteitenoverzicht voor klantenservice, kunt u hier uitsluitend een keuze maken uit de voor de klantenservice aangevinkte typen activiteiten.

Overig

Medewerkersactiviteit: Door middel van een eigen toegangsbeheer voor personeelsactiviteiten kunt u gebruikers blokkeren die normaal toegang hebben tot alle overige activiteiten, maar geen toegang hebben tot de personeelsactiviteiten.

Verantwoordelijke vereist: Deze instelling zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om een activiteit van dit soort aan te maken zonder dat er een verantwoordelijke voor de activiteit wordt toegekend.

Non-actief: Activiteitstypen die gebruikt zijn voor oude activiteiten kunnen niet gewist worden. Wanneer u in de toekomst geen gebruik wilt maken van een type activiteit, kunt u deze echter selecteren als non-actief. Het activiteitstype zal dan verwijderd worden uit alle afrollijsten en zal dan niet gebruikt kunnen worden voor nieuwe activiteiten.