Relatiebeheer

Ik krijg de vraag of ik een activiteit wil aanmaken bij facturering en andere processen in Mamut

Mamut Support ID: M-02022836
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 17 juni 2011

Omschrijving

De modules Relatie, Verkoop, Inkoop, Logistiek en Administratie bevatten een aantal processen die kunnen worden geactiveerd en die dan automatisch follow-up activiteiten genereren. U bepaalt zelf voor welke processen u het genereren van follow-up activiteiten wilt oproepen. Het overzicht van de follow-up activiteiten die u kunt activeren, vindt u via Beheer - Activiteit - Follow-up activiteiten.

Standaard zijn de follow-up activiteiten geactiveerd in de volgende activiteiten:

  • Facturering
  • Printen van een bestelling
  • Printen van offertes
  • Printen van orderbevestiging
  • Ontvangst van goederen
  • Einde van de wizard voor factoring
  • Einde van de wizard voor betalingsherinneringen
  • Einde van de wizard voor incasso

In het hele programma komt u dialoogvensters tegen nadat u een oproepproces voor een follow-up activiteit hebt uitgevoerd. Daarin wordt u gevraagd of u een follow-up activiteit wilt aanmaken. Als u dit venster niet meer wilt laten weergeven, vinkt u het vakje Deze melding niet meer weergeven aan. Deze instelling kan ook worden aangepast bij het bewerken van follow-up activiteiten.

Denk goed na voordat u bepaalt welke processen het genereren van een follow-up activiteit in uw bedrijf mogen triggeren. Probeer na te gaan welke functie u regelmatig gebruikt in het programma en in welke mate hiervoor follow-up nodig is. Als u te veel follow-up activiteiten activeert, kan uw activiteitenlijst al snel overvol raken, waardoor deze onoverzichtelijk wordt in plaats van handig.

Een voorbeeld van een situatie waarin een follow-up activiteit handig kan zijn, is de facturering. U stelt de follow-up activiteiten dan zo in dat ze beginnen op de vervaldatum van de factuur of op een andere geschikte startdatum. De activiteit kan u er bijvoorbeeld aan herinneren dat u moet controleren of de factuur al is betaald.

Door een proces te markeren en vervolgens te klikken op Bewerken kunt u follow-up activiteiten activeren of deactiveren. Ook kunt u standaardwaarden invoeren voor nieuwe activiteiten die automatisch moeten worden aangemaakt. Als u Deze melding niet meer weergeven selecteert, krijgt u geen meldingen meer waarin u wordt gevraagd of u een follow-up activiteit voor dit proces wilt aanmaken.

In het venster Follow-up activiteit voor ieder proces kunt u de starttijd bewerken waarop een activiteit moet beginnen, de/het prioriteit, type en status en wie de verantwoordelijke is. In het veld Notitie kunt u meer gedetailleerde informatie vastleggen en u kunt desgewenst kiezen voor Activiteit openen bij aanmaken. Dit biedt de mogelijkheid om direct na het aanmaken meer informatie over iedere activiteit vast te leggen.

LET OP: De instellingen voor hoe en wanneer follow-up activiteiten worden aangemaakt, gelden per bedrijfsdatabase. Vergeet ook niet dat de standaardwaarden voor een follow-up activiteit de gebruikersinstellingen voor de activiteit zullen opheffen.